دو فعال هویت طلب آذربایجانی به زندان اهر فرستاده شدند

يکشنبه ۱۲ اسفند ۱٣٨۶ - ۲ مارس ۲۰۰٨

ساوالان سسی : افشین بزاز قدیم ، ۲۹ ساله - متاهل و مرتضی شکری سرقینی، ۲۸ ساله دو فعال آذربایجانی هستند که از روز گذشته جهت گذراندن دوران محکومیت خود، به زندان اهر فرستاده شده اند.

این دو فعال هویت طلب به بهانه شرکت در تظاهرات مردم اهر، متعاقب سلسله اعتراضات مردم آذربايجان در خرداد ماه 85، دستگير و در نهایت از طرف شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی به اتهام اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی با ایجاد هیاهو و جنجال از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی به شش ماه حبس و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بوند.


لاذم بذکر است این حکم از طرف دادرس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی صادر گشته بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed