فردا در دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني،تظاهرات اعتراض آمیزی در کلن آلمان برگزار خواهد شد

جمعه ۲ فروردين ۱٣٨۷ - ۲۱ مارس ۲۰۰٨

فرا خوان- انسانهای آزاده!

امروز حاکمیت شوونیستی تهران برای پیشبرد افکار ارتجاعی خود بدون توجه به تمام حق و حقوق ها به رسمیت شناخته شده در جهان از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعدام،شکنجه و…به حیات ننگین خود ادامه می دهد

ما ضمن محکوم کردن سیاستهای شوونیستی برای آزادی فعالان آذربایجانی که بطور غیرقانونی بازداشت شده اند در تاریخ 22.03.2008 در شهر کلن آلمان تجمع اعتراض آمیزی برگزار خواهیم کرد.

از همه انسانهای آزاده و مدافع حقوق بشر دعوت میکنیم، در این حرکت اعتراضی شرکت کنند.

مکان:

Tag : Samstag, 22.03.2008
Dauer: von 12.00 Uhr bis 14.00 hur
Ort: Wallrafplatz

برای پیداکردن آدرس:

http://www.koeln.de/stadtinfo/stadtplan.html

http://www.birlikinfo.com/

qurtmeydani@yahoo.de

Tel: 01772819117
01703272957
01788118241

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed