فراخوان کمیته دفاع از عباس لسانی به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز درخارج از کشور

سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۱٣٨۶ - ۱۱ مارس ۲۰۰٨

همانطور که می دانید هفته ی قبل در تاریخ 16/12/1386 (6 مارس 2008) عباس لسانی به شهر یزد تبعید شده است. او، در اعتراض به این حکم به عنوان آخرین چاره، دست به اعتصاب غذا زده است.ما با عنوان کمیته ی دفاع از عباس لسانی، از همه آذربایجانیان دعوت می کنیم تا در هر کشوری که زندگی می کنند با برگزاری تجمعات اعتراض آمیز در تاریخ های 1- 10 فروردین (21-30 مارس) به یاری عباس لسانی بشتابند.

اطلاعات تماس:

کميته دفاع از عباس لساني

e-mail: committee.lisani@gmail.com

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed