بيانيه عفو بين الملل در مورد انتقال آقاي عباس ليساني به زندان يزد

AI Index: MDE 13/050/2008
17 مارس 2008
UA 74/08

زنداني عقيده/ شکنجه ايران – عباس ليساني (يا لساني) فعال حقوق آذربايجاني هاي ايران

زنداني عقيده عباس لساني، در تاريخ 6 مارس به زندان جديدي انتقال داده شده تا حکم شلاق وي به تواند به اجرا در بيايد. وي هم اکنون در خطر قريب الوقوع اين است که به شلاق که رفتاري بيرحمانه و غير انساني و معادل شکنجه است بسته شود. ايران يک کشور عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (ICCPR) است که اکيدا شکنجه را ممنوع ميسازد .


وي در حال گذراندن محکوميت زندان 18 ماهه و 50 ضربه شلاق ميباشد که در تاريخ 15 اکتبردر مرحله استيناف مورد تائيد قرار گرفته است. وي به دليل شرکت در تظاهرات آذربايجاني هاي ايران در ماه مه 2006 در شهر زادگاه خود اردبيل، عليه کاريکاتوري که در روزنامه ايراني نشر يافته و خيلي ازآذربايجاني هاي ايران آنرا توهين آميز به حساب آوردند، محکوم گرديده بود. وي در زندان اهر واقع در 112 کيلومتري اردبيل نگهداري ميشد اما اينک به زندان مرکزي يزد در فاصله 2000 کيلومتري منتقل شده است. زندانبانان در زندان اهر از اجراي حکم شلاق خودداري کرده بودند. اهر در استان آذربايجان شرقي قرار دارد، جائيکه عباس لساني در بين مردم بسيار محبوب است. در يزد تعداد کمي آذربايجاني ايراني بوده و وي در اين منطقه فرد شناخته شده اي نيست که اين امر مساله به اجرا در آوردن حکم شلاق وي را آسان ميسازد. وي دوره محکوميت زندان يکساله ديگري را که در اوت سال 2006 تصويب و بعدا در مرحله تجديد نظر به تائيد رسيده ميگذراند. اين محکوميت در ارتباط با شرکت وي در تجمع مسالمت آميز فرهنگي سال 2003 در قلعه بابک بود.

وي براي اعتراض به انتقالش به يزد اعتصاب غذا کرده است. وي معتقد است که اين انتقال نه فقط بمنظور تسهيل اجراي حکم شلاق وي، بلکه بخاطرمانع تراشي براي تماس مرتب با خانواده خود ميباشد، حقي که بر اساس استاندارد هاي جهاني حقوق بشر به همه زندانيان داده شده است. در يک تماس تلفني که وي در 14 فوريه 2008 از زندان داشته ميگفت که وي تحت شکنجه قرار دارد ودرست در حين اين مکالمه تماس وي قطع شده است.

اطلاعات در مورد سابقه موضوع

آذربايجاني هاي ايران به زبان ترکي صحبت کرده و عموما مسلمان شيعه ميباشند. به صورت بزرگترين اقليت در ايران، آنها عمدتا در شمال و شمال غرب کشور و نيز در پايتخت ساکن هستند. خيلي از آذربايجاني هاي ايران حقوق بيشتر فرهنگي و زباني مطالبه ميکنند که از جمله شامل به اجرا در آوردن حق مندرج در قانون اساسي کشور مبني بر آموزش به زبان ترکي آذربايجاني ميباشد. ماده 15 قانون اساسي ايران مقرر ميدارد “علاوه بر زبان فارسي استفاده از زبان هاي منطقه اي و قومي نيز در مطبوعات و رسانه هاي عمومي و همچنين براي آموزش ادبيات اين زبان ها در مدارس مجاز است.”

اقليت کوچکي بدنبال اينست که استان هاي آذربايجاني ايراني از ايران جدا شده و به جمهوري آذربايجان به پيوندد.در سالهاي اخير مقامات ايران سوء ظن نسبت به جوامع اقليت ها را که خيلي از آنها در مناطق مرزي مستقر ميباشند، بصورت فزاينده اي افزايش داده و قدرت هاي خارجي نظير آمريکا و انگلستان را متهم کرده اند که نارامي در ميان آنها را دامن ميزنند. آنهائيکه در طلب اشاعه هويت فرهنگي آذربايجاني و حقوق زباني هستند، اغلب به خلافهائيکه به صورت مبهمي سرهم بندي شده اند، نظير” اقدام بر عليه امنيت کشور با ترويج پان ترکيسم” متهم ميشوند.

استاندارد هاي جهاني حقوق بشر نظير ICCPR و استاندارد هاي سازمان ملل متحد براي قوانين حداقل براي رفتار با زندانيان، برخوردانساني با بازداشت شدگان از جمله دسترسي به دنياي خارج، خانواده و دوستان را مقرر ميسازد.

اقداماتی که توصیه می شود:

لطفا درخواست های خود را هرجه سریعتر به انگليسي، فارسی عربی، فرانسه و یا زبان خود ارسال نمائید:

اظهار نگراني از اينکه عباس لساني به زندان يزد فرستاده شده تا حکم شلاق به تواند در مورد وي به اجرا در آمده و از تماس وي با خانواده اش جلوگيري شود

اظهار نگراني ازاينکه بنا به گزارشات، وي در زندان مرکزي يزد تحت شکنجه قرار دارد.

اشاره به اينکه ايران کشوري است که عضو ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي که اکيدا تنبيهاتي از قبيل شلاق زدن را که معادل شکنجه به حساب ميايد، ممنوع ميکند بوده و همچنين اصرار به مقامات به اينکه آن بخش از محکوميت وي را فوراتغيير دهند.

درخواست از مقامات براي آزادي فوري و بي قيد وشرط وي با توجه به اينکه وي زنداني عقيده بوده و صرفا به دليل ابراز مسالمت آميز حقوق خود در آزادي بيان زنداني شده است.

رییس قوه قضاییه:
آیت اله هاشمی شاهرودی
حوذه رياست قوه قضائيه،
دفتر رياست قضائي
خيابان پاستور، خيابان ولي عصر، جنوب سه راه جمهوري تهران 1316814737

ايميل: info@dadgostary-tehran.ir
در قسمت موضوع به نويسيد : جهت اطلاع آیت اله شاهرودی

فرماندار يزد
محمد رضا فلاح زاده
دفتر فرمانداري ( حوذه استاندار)
فرمانداري – استانداري
يزد – ايران

ravabet@ostan-yz.ir ايميل:

رونوشت به:

رئيس جمهور
عاليجناب محمود احمدي نژاد
رياست جمهوري، خيابان فلسطين، چهار راه آذربايجان
تهران، جمهوري اسلامي ايران
ايميل: dr-ahmadinejad@president.ir
از طريق وب سايت: www.president.ir/email

رئيس پارلمان – مجلس شوراي اسلامي
عاليجناب غلامعلي حداد عادل
مجلس شوراي اسلامي، ميدان بهارستان
تهران، جمهوري اسلامي ايران
فاکس: 33556408 21 98
ايميل: hadadadel@majlis.ir

و برای نمایندگی جمهوری اسلامی در کشورهای محل زندگی تان.

لطفا درخواست را سريعا بفرستيد. چنانچه درخواست های خود را بعد از 28 آوريل ۲۰۰۸ارسال می کنید، با دبیرخانه سازمان عفو بین الملل یا شعبه عفو بین الملل در کشورتان تماس بگیرید.

PUBLIC AI Index: MDE 13/050/2008

17 March 2008

UA 74/08 Prisoner of conscience/Torture


IRAN Abbas Lisani (or Leysani) (m), activist for Iranian Azerbaijani rights


Prisoner of conscience Abbas Lisani was moved to a new prison on 6 March so that his flogging sentence can be carried out. He is now in imminent danger of being flogged, which is cruel and inhuman treatment amounting to torture; Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which expressly prohibits torture.

He is serving a sentence of 18 months' imprisonment and 50 lashes, confirmed on appeal in October 2006 ,after he was convicted of taking part in a May 2006 demonstration by Iranian Azerbaijanis in his home town of Ardabil against a cartoon published in an Iranian newspaper which many Iranian Azerbaijanis found offensive. He had been held in Ahar Prison, 112km from Ardabil. He has now been moved to Yazd Central Prison, 2,000km away. The guards at Ahar Prison had refused to carry out the flogging sentence. Ahar is in West Azerbaijan Province, where Abbas Lisani is very popular; in Yazd there are few Iranian Azerbaijanis and he is not known locally, making it easier to have the flogging sentence carried out. He is also serving another prison sentence of one year passed in August 2006 and confirmed later on appeal, in connection with his participation in a peaceful cultural gathering at Babek Castle in 2003.

He has begun a hunger strike in protest at his removal to Yazd, which he believes is intended not only to facilitate his flogging, but to prevent him from regular contact with his family, a right accorded to prisoners under international human rights standards. In a phone call from prison on 14 February 2008 he said that he was being tortured, at which point the phone was cut off.

Abbas Lisani is the subject of UA163/06 (MDE 13/063/2006, 8 June 2006) and follow-ups.

BACKGROUND INFORMATION

Iranian Azerbaijanis speak a Turkic language and are mainly Shi’a Muslims. The largest minority in Iran, they live mainly in the north and north-west of the country, and in the capital, Tehran. Many Iranian Azerbaijanis demand greater cultural and linguistic rights, including implementation of their constitutional right to education in Azerbaijani Turkic. Article 15 of Iran’s Constitution states that “the use of regional and tribal languages in the press and mass media, as well as for teaching of their literature in schools, is allowed in addition to Persian.”

A small minority want Iranian Azerbaijani provinces to break away from Iran and join with the Republic of Azerbaijan. In recent years the authorities have grown increasingly suspicious of Iran's minority communities, many of which are situated in border areas, and have accused foreign powers such as the US and UK of stirring unrest among them. Those who seek to promote Azerbaijani cultural identity and linguistic rights are often charged with vaguely worded offences such as "acting against state security by promoting pan-Turkism".

International human rights standards, such as the ICCPR and the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners provide for humane treatment of those in detention including access to the outside world, family and friends.

RECOMMENDED ACTION:

Please send appeals to arrive as quickly as possible, in English, Persian, Arabic, French or your own language:

- expressing concern that Abbas Lisani has been moved to a prison in Yazd so that a sentence of flogging can be carried out and to inhibit contact with his family;

- expressing concern at reports that he is being tortured in Yazd Central Prison;

- pointing out that Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights, which expressly prohibits punishments such as flogging, which amount to torture, and urging the authorities to commute that part of his sentence immediately;

- calling on the authorities to release him immediately and unconditionally, as he is a prisoner of conscience, held solely for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression .

APPEALS TO:

Head of the Judiciary
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran

Email: info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)
Salutation: Your Excellency

Governor of Yazd
Mohammad Reza Fallahzadeh
Bureau of the Governor (Howzeh Istandar)
Governorate (Istandar)
Yazd
Iran
Email: ravabet@ostan-yz.ir

COPIES TO:

President
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran

Email: dr-ahmadinejad@president.ir
via website: www.president.ir/email
Salutation: Your Excellency

Speaker of Parliament
His Excellency Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami
Imam Khomeini Avenue,
Tehran, Islamic Republic of Iran

Fax: + 98 21 6 646 1746
Email: hadadadel@majlis.ir (Ask for your message to be copied to the Article 90 Commission)


and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 28 April 2008.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed