مصاحبه رادیو برابری با آقای حسن ارکآخرین وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی آذربایجان، اعتصاب غذای اهل حق ها در زندان ، نگاهی به وضعیت عمومی و فضای حاکم در آذربایجان و ...

برای شنیدن کلیک کنید

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed