مانع تراشی در ادامه انتشار نشریه دانشجویی بولود در دانشگاه آزاد مهاباد

پنج‌شنبه ۲۹ فروردين ۱٣٨۷ - ۱۷ آوريل ۲۰۰٨

ساوالان سسی: در حالیکه شماره هفتم نشریه دانشجویی بولود در آذر ماه سال 85 در دانشگاه آزاد مهاباد منتشر شده است با گذ شت 17 ماه شماره هشتم آن اجازه نشر نیافته است.

حمید قربانعلیزاده، مدیرمسوول نشریه «بولود» با اعلام این خبر به خبرنگار “ساوالان سسی”، گفت:

حجه الاسلام راعی نماینده مقام معظم رهبری در این دانشگاه که تنها عضو شورای ناظر بر نشریات دانشگاه می باشد با عملکرد خود سرانه و غیر قانونی خود، سنگ اندازی و بهانه تراشی در این مد ت مانع از انتشار این نشریه شده است و خواهان نظارت بر مطا لب نشریه قبل از چاپ می باشد.

درحالیکه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی بخش سوم مربوط به حقوق نشریات دانشگاهی ماده 27 بند دوم به صراحت بیان داشته است که هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار برآید یا به سانسور وکنترل محتوای نشریات مبادرت ورزد.

مطالب شماره هشتم این نشریه نزدیک به 7 ماه است که در دفتر حجه الاسلام راعی منتظر نشر است وایشان به تصحیح و سانسور مطالب مشغول هستند و روز چهارشنبه 28 فروردین به آقای حمید قربانعلیزاده مدیر مسئول نشریه اعلام داشته اند که دیگر قرار نیست نشریه بولود منتشر شود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed