تعلیق انتشار نشریه دانشجویی یاغیش در دانشگاه اورمیه

دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱٣٨۷ - ۲۱ آوريل ۲۰۰٨

ساوالان سسی : تنها یک روز بعد از انتشار اولین شماره نشریه دانشجویی "یاغیش" کمیته ی ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه اورمیه مجوز انتشار آنرا به دلیل چاپ مطالب خارج از حدود قوانین و مقررات به حالت تعلیق در آورده وبه مدیر مسئول این نشریه اجازه حضور در جلسه کمیته ناظر بر نشریات برای دفاع از عملکردشان داده نشده است

این اقدام در حالی صورت می گیرد که مانند دو سال اخیر معاونت فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه جناب آقای دکترمحبوب طالعی قبل از چاپ نشریه "یاغیش" کلیه مطالب آنرا خوانده و تأیید کرده بود این روال بر خلاف دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت دانشگاهی مصوب جلسه 540 مورخ 83/3/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده 27 بند 2 که بیان می دارد هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر آید ویا به سانسور و کنترل محتوای نشریات مبادرت ورزد.

نکته ی قابل توجه این است که کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاه اورمیه قبل از چاپ همه ی مطالب را تأیید کرده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed