تجمع دانشحویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در اعتراض به هتک حرمت دختران دانشگاه

دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱٣٨۷ - ۲۱ آوريل ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: تجمع اعتراض آميز جمع کثیری از دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز نسبت به رفتارو قبيحانهي معاون فرهنگيودانشجويي، دكتر زاهد و رییس حراست، حسيني، با دختران و وضعيت اسفناك اخلاقي برخي از كارمندان ذيربط، امروز در صحن دانشگاه بين ساعات 12 الي 14 برگزار شد.

بار دیگر جامعۀ دانشگاهي ايران شاهد هتك حرمت به چند دانشجوي دختر بود. پس از وقايع تلخ و تاسف برانگيز تهران،كرمانشاه و سبزوار اين بار دانشگاه صنعتي سهند تبريز بود که چنین لکۀ ننگی را بر دامان مسوولین دید.

این تجمع توسط جمع کثیری از دانشجویان با هدف اعتراض به فضای مسموم فرهنگی و مخشوش شدۀ دانشگاه که توسط مسوولین یاد شده و کارمندان ذیربط پدید آمد؛ برگزار شد.

بیانیۀ جمعی از دانشجویانِ دختر دانشگاه صنعتی سهند تبریز

در راستای اتفاقاتی که در طی چند وقت اخیر در دانشگاه رخ داده است بر آن شدیم تا جهت احقاق حقوق دانشجویان و اعتراض به این روند بیانیهای را صادر کنیم.در دانشگاهی که طرز پوشش و حجاب دختران، محیط فرهنگی را به مخاطره میاندازد؛ به چند دانشجوی دختر تعرض می شود و ما به دلیل عدم دسترسی به سند و مدرک- که انتظار وجود آن درخواستی غیر معقول است- تهدید میشویم و مجبور به اختیار کردن سکوتیم. در دانشگاهی که پاسخ چرا جوییِ وجود چنین زمینهای در یک محیط آکادمیک، اتهام به وضع نامناسب پوشش دختر قربانی است؛ چگونه میتوان انتظار بالندگی فرهنگی داشت؟

حداقل نیاز یک انسان برای زندگی در هر اجتماعی تامین امنیت وی میباشد که چندی است این حقوق زیر سوال رفته است. ما در محیطی محصوریم که در آن تعامل اجتماعی معمول بین دانشجویان، اعمال منافی عفت به شمار میرود و به شدت محکوم میشود اما تجاوز به حداقلهای حقوق انسانیِ یک دانشجو، کارآمدی مسوولان را اثبات میکند!!

ه بازی گرفتن حرمت و آبروی دانشجویان به عناوین مختلف، از جمله مشخص کردن عدهای به عنوان ناهنجار از جهت پوشش و منش،کمیتههای انضباطی به منظور ارعاب دانشجویان و برخورد تبعیض آمیز استادان، از افتخارات دیگر محیط فرهنگی ماست

توهین تا به جایی پیش رفت که گفته شد با حضور دختران ،حضور در کلاس امکانپذیر نیست !!

تا کجا مجبور به پذیرش عقاید دیگران و عقب نشینی از اعتقادات و تربیت خانوادگی خود هستیم؟

هنگامیکه تمام اعمال و حرکات دیکتاوار بر ذهن و قالبمان حک میشود؛ چگونه انتظار گرفتن حقی که گرفتنی است نه دادنی، می رود؟

دانشگاه طی یک هدف بلند مدت و زیر بنایی قصد خطکشی بین دختران و پسران و در مقابلِ هم قرار دادن آنها را داشته است و در این زمینه با ترفندهای متفاوت و استفاده از افراد مختلف، موفق عمل کردهاست. آیا زمان آن نرسیده است که به بازی مسوولین پایان دهیم و با اتحاد، در یک جبهه قرار بگیریم و برای حقوق انسانی خود بجنگیم؟

مسوول ذیربط با صدای هر اعتراضی مسوول پیگیری است. این صدای اعتراض جمعی از دانشجویان است که خواهان احقاق حقوق خود هستند

بدانید که دانشجو زنده است و شرافت و وجدان انسانی هنوز پا بر جاست

اما ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر چناقلو

ما دانشجویان معترض خواستار جبران بیتفاوتیهای گذشته بوده و شروع آن را نه تنها عذر خواهی رسمی آقایان زاهد، حسینی و قالیچی میدانیم بلکه این شمایید که با عذر خواهی خود، به خاطر وضع موجود و خصوصا لکه ننگی که دامن دانشگاه را گرفته است، میباید حسن نیت خود را به اثبات برسانید

در پایان لازم به ذکر است که حق پیگیریِ موضوع را تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب برای خود محفوظ می داریم

جمعی از دانشجویانِ دختر دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2 اردیبهشت 1387

انتشار:

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران


 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed