خبرنگاران تبريزي از طرف حفاظت اطلاعات در تبريز مورد تهديد قرار گرفته اند.

پنج‌شنبه ۱۵ فروردين ۱٣٨۷ - ٣ آوريل ۲۰۰٨

خبرگزاري هما: بنا به خبرهاي دريافتي از استان آذربايجان كليه خبرنگاران از قبل از شروع انتخابات از طرف حفاظت اطلاعات استان مورد تهديد قرار گرفته اند و طبق خبري كه اخيرا بدستمان رسيده است اين خبرنگاران از هرگونه اطلاع رساني نيز منع شده اند. از اين خبرنگاران تلفني از حفاظت اطلاعات خواسته مي شود كه به حفاظت اطلاعات در ستاد فرماندهي استان مراجعه كنند. در تبريز تاكنون بيش از هشت نفر از خبرنگاران و روزنامه نگاران فعال شهر به حفاظت اطلاعات فراخوانده شده اند .

طبق خبر ديگري كه از استان خوزستان دريافت شده است همين برخورد را با جامعه خبرنگاري در شهرهاي استان خوزستان نيز بعمل آورده اند تا هر گونه اطلاع رساني جلوگيري كنند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed