بی خبری از وضعیت رضا اسدزاده یک فعال دانشجویی

جمعه ۳۰م فروردین ۱۳۸۷

رضا اسدزاده» از فعالین دانشجویی اسبق و دانشجوی اخراجی دانشگاه تبریز در سال ٨۲، ازتاریخ ۲۲ فروردین ۸۷ و در پی احضار به وزارت اطلاعات از منزل خارج گشته و تا این لحظه هیچ خبری از وی در دست نیست و نزدیکانش در بی خبری کامل از وضعیت وی هستند.

به گزارش وبلاک دانش آموزان سوسیالیست تبریز، این فعال دانشجویی مدتی در منزل یکی از بستگانش در تهران سکونت داشت، در ۲۲ فروردین مامورین اطلاعات استان تهران به محل سکونت وی در تهران مراجعه کرده و او را جهت پاسخ به برخی سوالات به اداره ی اطلاعات فرا می خوانند. از آن لحظه تاکنون هیچ خبری از وی در دست نیست و ستاد خبری وزارت اطلاعات نیز از وضعیت وی اظهار بی اطلاعی می کند.

رضا اسدزاده ۲٨ ساله از فعالین دانشجویی سابق دانشگاه تبریز است که در سال ٨۲ و در جریان اعتراضات دانشگاه تبریز از دانشگاه اخراج گشته و همچنین به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. وی همچنین در جریان برگزاری انتخابات مجلس هشتم در شهرستان شبستر توسط مامورین اداره ی اطلاعات دستگیر شده و پس از ۶ روز آزاد شده بود.

اخبار روز

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed