هجوم حراست به اتاق فعالین جنبش دانشجوئی آذربایجان در دانشگاه تبریز

چهارشنبه ۱٨ ارديبهشت ۱٣٨۷ - ۷ می ۲۰۰٨

اویرنجی نیوز: در آستانه 19 اردیبهشت روز دانشجو در آذربایجان دانشگاه تبریز شاهد هجوم مامورین حراست به اتاقهای فعالین جنبش دانشجویی آذربایجان بود. در پی انتشار بیانیه جنبش دانشجوئی آذربایجان برای برگزاری مراسم گرامیداشت این روز در سطح دانشگاه صبح روز چهارشنبه مورخ 87/2/18 عده ای از ماموران حراست دانشگاه تبریز به همراه نیروهای امنیتی لباس شخصی منسوب به وازرت اطلاعات به تعدادی از اتاقهای فعالیین جنبش دانشجویی دانشگاه تبریز هجوم برده و بعد از 2 ساعت جستجوی اموال شخصی دانشجویان بسیاری از وسایل آنان را مصادره نموه و با خود بردند.

ماموران حراستی و امنیتی ضمن مصادره اموال، دانشجویان را تهدید به دستگیری، اخراج از دانشگاه و یا تعلیق نموده اند.

گفتنی است در آستانه 19 اردیبهشت و 1 خرداد فضای شدید امنیتی در این دانشگاه برقرار گشته و اکثر فعالین تحت نظر نیروهای حراستی و امنیتی قرار گرفته اند.

http://www.oyrenci.com/News.aspx?newsId=2596

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed