مدافع حقوق بشر: افزایش تحقیر و توهین به ترکهای ساکن ایران

آذربایجان، باکو / 22 می / خبرگزاری « ترند نیوز»/ خبرنگار: د . خاتین اوغلو / با آنکه تقریبا نیمی از اهالی ایران را ترکهای شهروند این کشور تشکیل می دهند، دولت حاکم ساده ترین حقوق سیاسی و فرهنگی آنها را نیزبه رسمیت نمی شناسد.

علیرضا جوانبخت مدافع حقوق بشردرگفتگو با خبرگزاری «ترندنیوز» گفت: " تحقیرو توهین به ترکهای ساکن ایران، فشارهای سیاسی، تبعیض نژادی همچنان درایران ادامه دارد."

روز 22 ماه می سال 2006 دربسیاری از شهرهای ایران دراعتراض به درج کاریکاتوری درروزنامه «ایران» که درآن ترکها را به " سوسک " تشبیه کرده بودند، تظاهرات گسترده اعتراض آمیزی برگزار شد. بنا به اعلام مدافعان حقوق بشرهر ساله به مناسبت سالگرد این حادثه ترکهای ایران خواهان برگزاری تظاهرات آرام اعتراضی می شوند که دولت مانع از انجام آن می شود.

جوانبخت دبیر کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ترکهای ایران درگفتگو با خبرگزاری «ترندنیوز» اضافه کرد:" به علت عدم اجرای وعدهای داده شده حکومت ایران مبنی بر برپایی و رعایت حقوق اجتماعی ترکهای ایران و دراعتراض به " تفکرات شوونیستی" مردم آذربایجان آماده برگزاری تظاهرات اعتراضی می شوند. "

به گفته وی دربسیاری از شهرهای آذری (ترک) زبان حکومت نظامی اعلام نشده برقرارشده است. ازطرف ماموران امنیتی دولت ایران با منزل فعالان ترک آذربایجانی تماس تلفنی برقرار شده و از آنها خواسته شده که در روز22 ماه می از منزل خارج نشوند. همچنین نیروهای امنیتی درشهرهای آذربایجان به حال آماده باش در آورده شده اند و این نیروها به ایجاد رعب و وحشت میان مردم می پردازند.

گفته این مدافع حقوق بشر حتی درروزهای اخیرتعدادی از فعالان حقوق مدنی و سیاسی ازطرف حکومت ایران بازداشت شده اند. ازدستگیری علی صدیقی ، جمشید زارع ، حجت عراقی ، سلمان عراقی ، سالار عراقی و اکبر عبداللهی اطلاع موثق در دست است. ماموران امنیتی با استفاده از تلفن ضمن مرعوب ساختن افراد فعال، از آنها می خواهند که دراعتراضات «22 می» شرکت نکنند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed