اخبار نگران کننده از شکنجه و وضعیت نامناسب بازداشت شدگان هویت طلب آذربایجانی در تبریز

جمعه ۱۰ خرداد ۱٣٨۷ - ٣۰ می ۲۰۰٨

ساوالان سسی :به گفته منابع موثق فعالین آذربایجانی بازداشت شده در شهر تبریز بشدت شکنجه و هم اکنون در وضعیت نامناسبی بسر می برند.

آقایان کمال اشرفی ( ۵۵ ساله)، احد رضوی ( ۲۲ ساله)، حجت ولی پور، مهدی نجاری، امیر محمد بنائی سابق، فرشید مصطفائی، نادر محمدپور، حجت تاروردیان از جمله فعالانی هستند که توسط مامورین اداره اطلاعات تبریز دستگیر و کماکان در بازداشتگاه اطلاعات بدون محاکمه، تفهیم اتهام و بدون اجازه برای گرفتن وکیل و برخورداری از حق ملاقات در وضعیت نامطلوبی نگهداری می شوند.

به گفته منابع موثق آقایان "احد رضوی" و "امیر محمد بنائی سابق" که ۲۰ اردیبهشت به جرم تکثیر و پخش اعلامیه بازداشت شده اند به شدت تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته و هم اکنون در شرایط ناگواری در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تبریز زندانی هستند.

بر اساس همین گزارش امیر محمد بنائی سابق که در پا پلاتین نیز داشته است در اثر شکنجه ها از آن ناحیه صدمه دیده و بشدت رنج می برد. او محروم از دسترسی به هرگونه امکانات پزشکی است.

از سوی دیگر بیش از ده روز از بازداشت ماشااله رزمی، رامین رزمی و اکبر حسین زاده می گذرد که با وجود مراجعه های اعضای خانواده های این فعالین به مراکز قضایی و امنیتی هنوز هم از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

از کلیه سازمان های حقوق بشری و اشخاص مستقل فعال در زمینه حقوق بشر انتضار می رود وضعیت این فعالین آذربایجانی را پیگیری نمایند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed