احضار فعالین حرکت ملی و تهدید روزنامه نگاران اورمیه

دوشنبه ٣۰ ارديبهشت ۱٣٨۷ - ۱۹ می ۲۰۰٨

اورمونیوز: نیروهای انتظامی و امنیتی اورمیه برای مقابله با اعتراضات احتمالی در این شهر به مناسبت دومین سالگرد وقایع خرداد ۱۳۸۵ و موج گرانی ها که باعث انباشت روحیه اعتراضی در مردم گشته است٬ با سرعت چشمگیری به احضار فعالین حرکت ملی به مراکز امنیتی و تهدید روزنامه نگاران ارومیه ای پرداخته اند.

نیروهای امنیتی با تماس های مکرر تلفنی از فعالین حرکت ملی و افرادی که در اعتراضات سال گذشته بازداشت شده بودند٬ می خواهند که با در دشت داشتن یک قطعه عکس در ساختمان ستاد عملیات پلیس امنیت واقع در خیابان دوققوز پله (۹ پله) اورمیه حضور یافته و تعهدنامه کتبی در خصوص عدم حضور در تجمعات سالگرد وقایع خرداد ۱۳۸۵ را امضا کنند. این فعالین تهدید شده اند روز یکم خرداد در صورت حضور در خیابان امام و یا عطایی اورمیه بازداشت خواهند شد.

همزمان بنابه گزارشهای رسیده به گروه خبیر اورمو نیوز اداره اطلاعات اورمیه با تماس های تلفنی و احضار حضوری چند تن از روزنامه نگاران هویت طلب شناخته شده اورمیه٬ آنها را تهدید کرده است که در صورت انعکاس حوادث و یا ارسال خبرهای مربوط و یا دستگیریهای احتمالی به سایتهای اینترنتی و یا رادیوهای خارجی بازداشت خواهند گردید.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed