اخراج اعضاي تحريريه روزنامه "مردم نو" زنجان

يکشنبه ۱۹ خرداد ۱٣٨۷ - ٨ ژوئن ۲۰۰٨

دسترنج:به دليل پيگيري مطالبات صنفي، تمامي اعضاي تحريريه اولين و تنها روزنامه استان زنجان از هفته گذشته كار خود را از دست دادند.

به گزارش دسترنج، اخراج كاركنان تحريريه روزنامه مردم نو، پس از آن صورت گرفت كه اداره كار و امور اجتماعي استان زنجان، مدير مسوول اين نشريه را با تعيين يك مهلت 20 روزه به پرداخت مطالبات قانوني اعضاي تحريريه ملزم كرد.

نشريه مردم نو درحال حاضر اولين و تنها روزنامه‌اي است كه از 5 سال پيش در سطح استان زنجان منتشر مي‌شود.

اخراج شدگان كه تعداد آنها بالغ بر 9 نفر است از 2 تا 5 سال در اين نشريه مشغول به كار بودند

.يكي از خبرنگاران مردم نو گفت: از زمان انتشار اين مجله هيچ گاه مدير مسوول حاضر نشد حقوق و مطالبات صنفي ما را كه تنها محل درآمدمان بود، رعايت كند.

به گفته اين فرد، سرانجام به دنبال خودداري‌هاي پي در پي مدير مسوول اين روزنامه، كاركنان هيات تحريريه ناچار شدند با كمك گرفتن از بازرسي اداره كار كارفرماي خود را متقاعد كنند تا به خواسته‌هاي قانوني آنها احترام بگذارد.

وي افزود: به عنوان كساني كه تنها از طريق كار در اين نشريه امرار معاش مي‌كرديم فقط خواهان رعايت حقوق قانوني چون عقد قرارداد كار، پرداخت حق بيمه و پرداخت دستمزدهاي برمبناي حداقل‌هاي قانوني هستيم.

به گفته خبرنگاران اخراجي اين روزنامه، از زمان اين قطع همكاري تاكنون، يكي از اعضاي شوراي سردبيري نيز در حمايت از خبرنگاران و به نشانه اعتراض به واكنش كارفرما از سمت خود استعفا داده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed