صدور احکام سنگين براي فعالان آذربايجاني

شنبه ۲۵ خرداد ۱٣٨۷ - ۱۴ ژوئن ۲۰۰٨

روز : در حالي که تعداد زيادي از فعالان هويت طلب، سياسي و حقوق بشري آذري در شهرهاي‎ ‎تهران، تبريز، ‏زنجان، اردبيل و اروميه در بازداشت بسر مي برند، شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران براي 10تن از اين ‏فعالان آذري دستگير شده در سال گذشته حکم صادر کرد. دادگاه انقلاب تهران هفدهم شهريورماه گذشته در ‏يک جلسه محاکمه غير علني، اين 10 تن را به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي" محاکمه کرده بود.

براساس گزارشات منتشر شده، ، سعيد متين پور، صالح کامراني، عبدالله عباسي جوان، محمدعلي حيدري، ‏جليل غني لو، عليرضا متين پور، يعقوب سالکي نيا، مير قاسم سيدين زاده، بهروز صفري و ليلا حيدري از ‏جمله فعالان سياسي و هويت طلب آذري هستند که در شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و براي شان ‏حکم صادر شده است. تمامي اين افراد از دستگير شدگان سال گذشته آذربايجان هستند.‏

دادگاه انقلاب تهران براي اين افراد به اين ترتيب حکم صادر کرده است: سعيد متين پور روزنامه نگار و فعال ‏حقوق بشر به اتهام "ارتباط با بيگانگان" و "تبليغ عليه نظام" به هشت سال حبس تعريزي محکوم شده اشت. ‏سعيد متين پور از جمله فعالان آذري است که تاکنون چند بار دستگير شده است. وي دو سال پيش به اتهام ‏شرکت در مراسم روز جهاني زبان مادري دستگير و مدتي را در بازادشت گذرانده بود. وي سال گذشته نيز ‏به اتهام انجام فعاليت هاي مطبوعاتي و دفاع از حقوق زندانيان سياسي آذربايجان دستگير و روانه بند 209 ‏زندان اوين تهران شد. سعيدمتين پور 21 ارديبهشت ماه سال جاري در يک دادگاه غير علني محاکمه شد.‏

صالح کامراني وکيل دادگستري ديگر فعال آذري ست که توسط شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران به يک سال ‏حبس تعزيري محکوم شده است. صالح کامراني قبل از دستگيري، وکالت تعدادي از زندانيان سياسي ‏آذربايجان را برعهده گرفته بود. دادگاه اين وکيل دادگستري را به اتهام"تبليغ عليه نظام" محاکمه و به يک سال ‏حبس تعزيري محکوم کرده است.‏

در بين محکوم شدگان آذري دو تن از اساتيد دانشگاه نيز به چشم مي خورند که همراه با ساير فعالان آذري به ‏حبس محکوم شده اند. دکتر محمد علي حيدري و عبدالله عباسي جوان دو تن از فعالان سياسي و مدني ‏آذربايجان هستند که هفدهم ارديبهشت ماه گذشته به همراه تني چند از فعالان هويت طلب آذري در يک دادگاه ‏غير علني به اتهام "تبليغ عليه نظام" از سوي شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و محکوم شدند. دادگاه ‏براي هر دو نفر حکم يک سال حبس صادر کرده که البته اين حکم به مدت 5 سال به تعليق درخواهدآمد.‏

علاوه بر اين دو استاد دانشگاه، روز هفدهم ارديبهشت ماه شش تن ديگر از فعالان سياسي و هويت طلبي ‏آذري به نام هاي جليل غني لو، عليرضا متين پور، يعقوب سالکي نيا، ميرقاسم سيدين زاده، بهروز صفري و ‏ليلا حيدري نيز در شعبه 115 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و هر کدام به يک سال حبس محکوم شدند که ‏احکام همگي آنان نيز به مدت 5 سال به حالت تعليق درآمده است. دادگاه اتهام اين شش تن را نيز "تبليغ عليه ‏نظام" اعلام کرده است.‏

گفتني است که اين افراد سال گذشته توسط نيروهاي امنيتي دستگير و همگي آنها روانه بند 209 زندان اوين ‏شدند و مدت زيادي را تحت فشار و آزار و اذيت بسر بردند. محاکمه و صدور حکم بعد از گذشت يک سال از ‏بازداشت آنها در حالي است که هنوز از سرنوشت و وضعيت ده ها تن ديگر از فعالان آذري، به ويژه در ‏تبريز خبري در دست نيست.

علاوه بر اين اوايل خرداد ماه جاري نيزکه دومين سالگرد اعتراضات اول خرداد ماه سال 85 بود، شمار ‏ديگر از فعالان هويت طلب و سياسي آذري در شهر هاي مختلف در آذربايجان دستگير و روانه زندان شدند ‏که با وجود گذشت بيش از بيست روز، هنوز خانواده هاي دستگير شدگان نتوانسته اند از وضعيت و حتي ‏مکان نگهداري آنان اطلاعي بدست آورند. ‏

برخوردهاي شديد امنيتي و قضائي از سوي نهادها قضائي و محافل اطلاعاتي و امنيتي با فعالان قومي ‏آذربايجان در طول سه سال گذشته، بارها با اعتراض مجامع و سازمان هاي بين المللي دفاع از حقوق بشر ‏روبرو شده است. ‏

سامناک آقايي

http://www.roozonline.com/archives/2008/06/post_7788.php

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed