اطلاعيه انجمن حاميان حق تحصيل و اعلام اسامی شماری از دانشجويان محروم از تحصيل در آزمون کارشناسی ارشد

يکشنبه ۱۹ خرداد ۱٣٨۷ - ٨ ژوئن ۲۰۰٨

ادوارنيوز: بر اساس جديدترين اطلاعاتی که به انجمن رسيده است صلاحيت حداقل ۱۶ نفر از پذيرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد برای ادامه‌ی تحصيل رد شده است. در سازمان سنجش و آموزش کشور به اين قبولشدگان آزمون سراسری گفته ‌شده که "صلاحيت علمی" شما برای ادامه تحصيل مورد تأييد بوده ولی "صلاحيت عمومی" شما از سوی برخی مقامات امنيتی تأييد نشده است. مسؤولان ذيربط در سازمان سنجش از تحويل دادن کارنامه‌ی اين افراد خودداری کرده که اسامی تعدادی از اين محرومين از حق تحصيل عبارت است از:

دانشگاه اصفهان: اصغر قنبری
// ايلام: اديب رستم‌پور
// پلی‌تکنيک: ناصر پويافر، علی صابری
// تبريز: امين امامی، ناهيد بابازاده، عبدالصمد پاشايی، نادر مهدقره باغ
// تهران: توحيد عليزاده
// فردوسی مشهد: حسين نجفی
// مازندران: سيد ضياء نبوی
// يزد: حسن خليلی

گفته می‌شود به دانشجويان ديگری از دانشگاه‌های تربيت معلم، تهران، علامه و ديگر مراکز نيز کارنامه‌هايشان داده نشده که هنوز نام آنان به دفتر انجمن حق تحصيل نرسيده است.محاکمه غيرقانونی پارسا کرمانيان و عليرضا حيدری دو دانشجوی چپگرای دانشگاه آزاد کرمانشاه، احضار سه دانشجوی بسيجی دانشگاه علامه، يک دانشجوی دانشگاه مفيد قم، پنج دانشجوی دانشگاه سيستان و بلوچستان و بيش از ۲۰ دانشجوی دانشگاه اميرکبير به کميته‌های انظباطی ، توقيف نشريات دانشجويی "وريا" دانشگاه شيراز و "شاليز" دانشگاه گيلان و ساير فشارهای اينچنينی، زمينه‌های آشکار تعرض به حق تحصيل دانشجويان را فراهم کرده است.

در چند سال اخير نيز دانشجويان بسياری عملاً از دانشکده اخراج شده‌اند که اسامی بخش اندکی از آنان تا جايی که انجمن در جريان قرار گرفته عبارت است از:

زهره اسدپور (فيزيک گيلان)
رشيد اسماعيلی (حقوق علامه)
مهدی امينی‌زاده (علوم سياسی مفيد)
وحيد پور اسماعيلی (علوم سياسی مفيد)
عابد توانچه (پلی‌تکنيک)
زهرا توحيدی (جامعه شناسی همدان)
مرتضی حسين‌زاده (علوم اجتماعی همدان)
عليرضا خوشبخت (عمران همدان)
روزبه رياضی (پلی‌تکنيک)
يحيی صفی‌آريان (فيزيک همدان)
پيمان عارف‌ (حقوق تهران)
محسن فاتحی (جامعه شناسی شيراز)
ياسر گلی (معماری سنندج)
محمد هاشمی (امور اقتصادی و دارايی)
و تعدادی ديگر از دانشجويان که اسامی آنان متعاقباً اعلام خواهد شد.
تسليم شکايت به مراجع قضايی توسط دانشجويانی که به حق تحصيل آنان تعرض شده است و انعکاس آن در رسانه‌ها و ساير مجامع ذيربط، حق مسلّم اين دانشجويان است و انجمن نيز به طرق قانونی از اين حق حمايت خواهد کرد.

۱۹ خرداد ۱۳۸۷دفتر انجمن حاميان حق تحصيل
mailto:haghetahsil@gmail.com

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed