انتقال چهار فعال آذربایجانی به زندان تبریز

چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱٣٨۷ - ۱۱ ژوئن ۲۰۰٨

ساوالان سسی:
بنا به گزارشات رسیده از تبریز احد رضوی، امیر بنائی سابق، جمشید زارعی و کمال اشرفی، چهار فعال سیاسی در تبریز که در روز یک خرداد و قبل از آن توسط مامورین اداره اطلاعات تبریز بازداشت و تحت فشار قرار گرفته بودند به بند عمومی زندان تبریز منتقل شدند.

همچنین به گزارش مدافعان حقوق بشر، حسین میرزاخانی از دیگر فعالین هویت طلب آذربایجانی نیز روز یکشنبه ۱۹ خرداد با قرار وثيقه و ضمانت تا روز تشکيل دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده است.

به گفته خانواده این فعال تبریزی « وی در طول مدت بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز٬ بشدت شکنجه شده است.»

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed