گفتگو انحصاری با اميرحسين موحدی درمورد وضعيت فعالان حقوق بشر در ايران

صدای آمریکا: در پی دومورد ارتکاب قتل در شهر تبريز و نيز مورد ناپديد شدن يک فعال حقوق بشر در شمال غربی ايران، آقای اميرحسين موحدی، دبيراول کميته بحران زندانيان سياسی در ايران، در گفتگويی انحصاری که رامش با وی انجام داده است به اين موارد می پردازد

بخش اول گفتگو- **گوش کنيد** (MP3)

بخش دوم گفتگو - **گوش کنيد** (MP3)

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed