گزارشگران بدون مرز صدور احکام سنگین برای سعید متین پور و یعقوب سالکی نیا را محکوم کرد

جمعه ۲۴ خرداد ۱٣٨۷ - ۱۳ ژوئن ۲۰۰٨

ادوانیوز:گزارشگران بدون مرز صدور احکام حبس سنگین برای دو روزنامه نگار سعید متین پور و یعقوب سالکی نیا را محکوم می کند. دادگاه این دو روزنامه نگار که به هشت و یک سال زندان محکوم شده اند در پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده است. از سوی دیگر مسعود رفیعی طالقانی روزنامه نگار زندانی آزاد شده است.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند: "چنانکه در ایران رسم است پیگرد قضایی و محاکمه روزنامه نگاران در ابهام و ناروشنی انجام می گیرد. به قاعده تبدیل شدن برگزاری دادگاه های غیر علنی و مخفی و بدون رعایت موازین قضایی نگران کننده است."

سعید متین پور روزنامه نگار هفته نامه یارپاق و همکار روزنامه های محلی استان آذربایجان از سوی شعبه ١١٥ دادگاه انقلاب تهران به هت سال زندان محکوم شد. دادگاه وی را برای " ارتباط با بیگانگان به ٧ سال و برای "تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

این روزنامه نگار در تاریخ ٥ خرداد ماه ١٣٨٦ در زنجان دستگیر شد، به مدت دوماه در زندان اطلاعات این شهر تحت فشار و بازجویی قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوین انتقال یافت، دو ماه بعد این روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاریخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوین منتقل شده بود. در تاریخ ٨ اسفند ماه با سپردن وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

همین شعبه دادگاه یعقوب سالکی نیا روزنامه نگار مستقل و همکار بسیاری از نشریات آذربایجان از جمله امید زنجان٬ شمس تبریز٬ و احرار، را به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال زندان محکوم کرده است. این روزنامه نگار در تاریخ ۹ آبان ماه ١٣٨٦ توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران پس از بازرسی منزل اش و ضبط دست نوشته ها، کتاب ها، سی دی و کامپیوتر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی روز ٢٨ آذر ماه با سپردن ٨٠ میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. یعقوب سالکی نیا از جمله بنیان گذاران انجمنی در دفاع از زندانیان سیاسی در استان آذربایجان است. احام صادره به مدت پنج سال تعلیق شده اند.

از سوی دیگر مسعود رفعیی طالقانی روزنامه نگار سرویس سیاسی روزنامه فرهنگ آشتی در اوائل خرداد ماه از زندان آزاد شده است. در تاریخ ٢٥ فروردین ماموران امنیتی لباس شخصی به منزل مسعود رفعیی طالقانی مراجعه و پس از بارزسی منزل و ضبط وسایل کار و مدارک شخصی وی، این روزنگار را به محلی نامعلوم منتقل کردند. دلایل بازداشت این روزنامه نگار از سوی مقامات قضایی و امنیتی رسما اعلام نشد.

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27446

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed