برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 فعال هویت طلب آذربایجانی

سه‌شنبه ٨ مرداد ۱٣٨۷ - ۲۹ ژوئيه ۲۰۰٨

دادگاه رسیدگی به اتهامات یاشار حکاک پور، داوود عظیم زاده ، علیرضا حقی ، مجید پژوهفام وحامد یگانه پور در شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه بر گزار شد.

روز دوشنبه ۷/۵/۸۵ جلسه رسیدگی به اتهامات حکاک پور ، عظیم زاده ، پژوهفام ، حقی ویگانه پور از فعالین هویت طلب ترک در شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه به ریاست قاضی جواد سلیمی برگزار شد.در این جلسه متهمان به اتهامات وارده مبنی برسخنرانی و شرکت وسازماندهی تظاهرات های خرداد ۸۵ دردانشگاه وشهر مراغه ونشر وتوزیع نشریه دانشجویی "زنگان سوزلری"واتهام قومیت گرایی وتماس با کانالهای تلویزیونی آذربایجانی در خارج از کشور پاسخ دادند.وکالت این افراد را سیدمحمد رضا فقیهی برعهده داشت.

این دومین جلسه دادگاه این متهمان می باشد.جلسه پیشین دادگاه ۲ سال پیش در تاریخ ۱۵/۵/۸۵ تشکیل شده بود و قاضی پرونده به دلیل فقدان مدارک، پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارجاع نموده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed