احکام کمیته ی انظباطی دانشجویان دانشگاه تبریز صادر شد.

بعد از احضار 37 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به کمیته ی انضباطی آن هم فقط یک روز بعد از امتحانات پایان ترم، احکام کمیته ی انضباطی دانشجویان در کمترین فرصت صادر شد.

این در حالی است که معاونت دانشجویی دانشگاه تبریز و رئیس کمیته ی انضباطی دکتر اعلمی، ازصادر شدن احکام اظهار بی اطلاعی می کند.

در این میان سنگین ترین حکم برای نادر مهد قره باغ، دانشجوي هويت طلب دانشگاه تبريز صادر می شود که به يك ترم محروميت از تحصيل محكوم می شود.

نادر مهد قره باغ دانشجوی مهندسی برق دانشگاه تبریز، که امسال فارغ لتحصیل نیز می شود از دانشجویان ستاره دار برای آزمون کارشناسی ارشد می باشد. که از ادامه ی تحصیل ایشان از طرف حراست دانشگاه ممانعت به عمل می آید.

در حكم كميته انضباطي " توهين به شعائر اسلامي و ملي و اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي " و " ايجاد وقفه در نظم خوابگاه " به عنوان اتهام براي او قيد شده اند. اما به نظر مي رسد عامل اصلي محكوميت او، اقدامات و اعتراضات اخير وي در راستاي دفاع از حق مسلم خود براي ادامه تحصيل مي باشد.

سابقاً نادر مهد قره باغ در اعتراضات 1 خرداد سال 86 تبريز دستگير شده و به مدت 17 روز تحت بازجويي بود كه بعدها حكم تبرئه وي صادر شد. حكم تعليق در حالي براي ترم جاري ( ترم دوم 87-1386 ) وي صادر شده است كه او در اين ترم با اتمام واحدهاي درسي، فارغ التحصيل مي شد. همچنين كميته انضباطي بر خلاف نص صريح آيين نامه انضباطي كه در آن قيد شده است: " در صورتي كه دانشجو پس از شروع امتحانات به كميته فراخوانده شود، هر گونه حكمي در مورد وي در ترم بعد موضوعيت دارد "، نادر مهد قره باغ را به محروميت از ترم جاري محكوم كرده است.

احکام انضباطی سایر دانشجویان محرومیت از تسهیلات رفاهی و خوابگاه و نیز توبیخ کتبی با درج در پرونده می باشد.

منبع:www.tabriz-un.blogfa.com

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed