آغاز برخورد با دانشجویان دانشگاه سهند تبریز

چهارشنبه ۲ مرداد ۱٣٨۷ - ۲٣ ژوئيه ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکیر: با اتمام فصل امتحانات و آغاز تعطیلات دانشگاه ها، مسئولین دانشگاه سهند تبریز برخورد با فعالین دانشجویی را آغاز کرده اند.

با توجه به اعتراضات گسترده و تحصن موفقیت آمیز دانشجویان دانشگاه سهند تبریز با حمایت انجمن اسلامی این دانشگاه در اردیبهشت ماه، مسئولین دانشگاه در پی انتقام گیری از دانشجویان سهند برآمده اند و هیات نظارت دانشگاه صنعتی سهند با طرح شکایاتی از انجمن اسلامی دانشجویان، نماینده این تشکل را به جلسه هیات منصفه فراخوانده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، فشارها بر دانشجویان از هفته گذشته با صدور حکم ۶ ماه محرومیت از تحصیل برای مدیر مسئول نشریه “نوای نو” (ارگان خبری انجمن اسلامی دانشجویان سهند) آغاز شده است و در حال حاضر مسئولین دانشگاه در پی برخورد با تنها تشکل رسمی این دانشگاه هستند.

دانشجویان از ادامه روند برخوردها ابراز نگرانی کرده و از مسئولین خواستار این شده اند که فضای سال تحصیلی جدید را با تداوم این برخوردها متشنج نکنند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed