آزادی عسگر اکبرزاده و حسین حسینی دو دانشجوی بازداشتی در اردبیل

چهارشنبه ۱۹ تير ۱٣٨۷ - ۹ ژوئيه ۲۰۰٨

ساوالان سسی : بنا به گزارشات رسیده ”عسگر اکبرزاده “ و "حسین حسینی " از فعالین دانشجویی آذربایجانی دیروز ۱۸ تیرماه با قرار وثیقه به ترتیب ۳۰ و ۱۰میلیون تومانی از زندان اردبیل آزاد شدند.

عسگر اکبرزاده از تاریخ ۲۰ خرداد و حسین حسینی از تاریخ ۱ تیر توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات اردبیل انتقال داده شده بودند.

به گفته خانواده این فعالین « آنها تقریبا تمام مدت حبس را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داشته اند و در این مدت اجازه تماس با وکیل و خانواده به آنها داده نشد.»

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed