نامه سرگشاده خانواده حمید والایی نویسنده، فعال قومی و حقوق بشر آذربایجانی به رئیس قوه قضائیه

بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضائیه - جناب آقای آیت ا... شاهرودی

با سلام،

احتراماً به استحضار می رساند که فرزند اینجانب به نام حمید والایی، فارغ التحصیل رشته حقوق، نویسنده مقالات حقوقی و اجتماعی که علیرغم قبولی در آزمون وکلا، از سوی ارگان های اطلاعاتی رد صلاحیت گردیده بود، در پی احضار های تلفنی و مراجعات حضوری مأموران اطلاعات آذربایجان شرقی(تبریز) روز سه شنبه مورخه 25/4/1387 به همراه بنده(پدرش) به ستاد خبری وزارت اطلاعات مراجعه و پس از بازجویی های اولیه بازداشت گردید. در پی بازداشت وی مراجعات خانواده جهت مشخص شدن محل نگهداری و اتهام وارده وقعی ننهاد و تنها در روز پنجشنبه 27/4/1387 از طرف حمید تماس تلفنی کوتاهی برقرار گردید که تنها در حد احوالپرسی معمولی بود.

با گذشت زمان و مشخص نشدن وضعیت جسمی و روحی، محل نگهداری، اتهام وارده و همچنین درج اخبار ناگوار و نگران کننده در سایتهای اینترنتی، عدم تماس تلفنی در طول ده روز گذشته از تماس اول، خانواده به دفعات مکرر با مراجعه حضوری به همراه وکیل به ستاد خبری وزارت اطلاعات و دادگستری تبریز و مذاکرات و گفتگوی مفصل با بازپرس و معاون دادستان تبریز خواستار مشخص شدن وضعیت گردیدند که متأسفانه تاکنون هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.

ریاست محترم قوه قضائیه:

- براساس بخشنامه سوم حقوق شهروندی جنابعالب، باید از جلب و اعزام تحت الحفظ متهم بدون تفهیم اتهام خودداری گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه به اتهام و دلایل کافی پرهیز بعمل آید. پس چگونه است اداره اطلاعات تبریز و دادگستری تحت مدیریت جنابعالی از اعلام اتهام فرزند بنده به خانواده و وکیل وی اجتناب می ورزند؟ نه اینست که آقایان هیچ مدرک اتهامی علیه وی ندارند و تنها قصد دارند با تحت فشار قرار دادن وی و وادار کردن به اعتراف به کارهای انجام نداده پرونده سازی نمایند!

- بر اساس قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی» مصوبه 15/2/1383 مجلس که در تاریخ 16/2/1383 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است، هرگونه شکنجه بمنظئر اخذ اقرار و یا اجبار متهم به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی ندارد. اما متأسفانه اطلاعات موثق رسیده به دست ما حکایت از آن دارد که حداقل حمید یکبار بر اثر شکنجه های جسمی و روحی بیهوش شده است و از نظر ما عدم صدور اجازه برقراری تماس وی با خانواده حاکی از وخیم بودن وضعیت وی دارد. از آنجا که حمید به همراه پدرش داوطلبانه خود را به ستاد خبری اطلاعات معرفی کرده است، ما این اداره را مسئول حفظ جان و روان وی می دانیم و در صورت بروز هر اتفاق بر علیه آن شکایت خود را به مراجع قانونی داخلی و بین المللی تسلیم خواهیم کرد.

- بازپرس و معاون دادستان ابریز طی گفتگوهای حضوری با خانواده ضمن عدم پیگیری و بررسی آخرین وضعیت جسمی و روحی حمید، با بیان خالی بودن پرونده از موارد اتهامی، اعلام کردند وی با مأموران امنیتی همکاری نمی کند! اگر منظور آقایان از همکاری اعتراف به فعل انجام نشدهاز سوی وی و یا افراد دیگر است، می توان دلیل تحت فشار جسمی و روحی بودن حمید و در نهایت بیهوش شدن وی را براحتی فهمید. اقای شاهرودی بر اساس موازین بین المللی، قوانین کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و در نهایت بخشنامه حقوق شهروندی جنابعالی این شیوه بازجویی و تکمیل پرونده محکوم و غیرقانونی بوده و هیچ اعتباری ندارد.

ریاست محترم قوه قضائیه، طی روزهای گذشته تماس های مستقیم و غیر مستقیم زیادی با خانواده از سوی مراجع بین المللی، مدافع حقوق بشر و رسانه های خارجی جهت انجام مصاحبه صورت گرفته است که از قول آنها سرباز زده ایم تا بلکه روند بررسی پرونده خالی از اتهام فوراً خاتمه یابد و حمید آزاد گردد. متأسفانه روند حاضر عکس آن چیزی است که ما انتظار آنرا داشتیم. از اینرو از جنابعالی تقاضا داریم ضمن صدور دستور توقف روند غیر قانونی بازجویی، مقدمات آزادی حمید والایی بعنوان فردی که بعلت اشراف به قوانین از هرگونه بی قانونی دوری می جست، فراهم آورید. طبیعیست در صورت ادامه این روند بویژه بی خبری مطلق از وضعیت جسمی و روحی وی ناگزیر بهمصاحبهو پیگیری وضعیت از طریق مجامع بین المللی خواهیم بود.

تشکر
خانواده حمید والایی
6/5/1387

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed