مرثیه ای برای انسان؛ سعید نعیمی

اینجا سرکوب را پایانی نیست و شنیدن خبرهای دستگیری و زندان و تعزیر عادت هر روزمان شده است و و تکرارش بسیاری را بی تفاوت کرده است نسبت به نقض حقوق انسانی همنوعان.

محمد هاشمی و بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی تحکیم هم بدون اعلام اتهام و بدون رعایت حداقل ضوابط پذیرفته شده آیین دادرسی دستگیر و روانه بازداشتگاه شده اند.

دانشجویان دیگری هم در چند روز گذشته دستگیر شده اند که تعدادشان به بیست نفر رسیده است.در این میان وضعیت فعالین مدنی که از حمایتهای رسانه ای چندانی هم برخوردار نیستند نامناسب تر است و نقض حقوق و بی قانونی در مورد آنها آسان تر اعمال میگردد صدور احکام بی سابقه هشت و یازده سال زندان به ترتیب برای سعید متین پور و محمدصادق کبودوند نمونه ای از این برخوردهاست.

علی عباسی هم در دادگاه تجدیدنظر اردبیل مورد مهرورزی قرار گرفته و حکم یازده سال حبس تعزیری به پنج سال کاهش یافته است .

برگرفته از: وبلاگ دوغرو یول

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed