توقيف نشريه دانشجويي سايان در دانشگاه پيام نور اردبيل

چهارشنبه ۱۹ تير ۱٣٨۷ - ۹ ژوئيه ۲۰۰٨

اویرنجی نیوز:نشریه دانشجویی سایان که در زمينه های فرهنگی، اجتماعی٫ سیاسی در دانشگاه پیام نور اردبیل منتشر می شد از سوی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه توقیف گردید

پس از فارغ التحصیلی مدیر مسئول این نشریه و معرفی عسگر اکبر زداه بعنوان مدیر مسئول جدید نشریه در شهریور سال قبل کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور اردبیل با مسکوت گذاشتن 10 ماهه این نامه ، مانع ادامه انتشار سایان می شد .

شماره اول نشریه دانشجویی سایان در سال 81 منتشر گردیده بود. انتشار مداوم و منظم این نشریه که توجه ویژه ای به مسائل هویت طلبی در آذربایجان داشت موجب اثر گذاری در بین دانشجویان گردیده بود.این نشریه طی سالهای اخیر موفق به کسب عناوین مختلف در جشنواره های سراسری نشریات دانشجویی شده بود بطوریکه نشریه سایان جزو 3 نشریه برتر دانشجویی کشور بوده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed