بر اثر شکنجه چهار دندان و پای حمید والایی شکسته شده و بر اثر صدمات وارده به سر چند بار بیهوش شده

دوشنبه ۷ مرداد ۱٣٨۷ - ۲٨ ژوئيه ۲۰۰٨

بر اساس اخبار بدست آمده از زندان تبریز به نقل از افرادی که امروز موفق به دیدن حمید والایی، وکیل، مدافع حقوق بشر و نویسنده آذربایجانی شده اند، بر اثر شکنجه های که طی دوازده روز گذشته بر وی وارد شده است، دو دندان جلو و دو دندان عقب فک بالای وی شکسته شده است. همچنین بر اثر صدمات وارده به پای راست که منجر به شکستن آن شده، قادر به حرکت نمی باشد. علاوه بر این بر اثر صدمات وارده به سر، وی چندین بار بیهوش شده و در حال حاضر دچار سرگیجه شدید می باشد.

اخبار رسیده حاکی از آنست که حمید دوبار در بهداری زندان و اداره اطلاعات بستری شده است که از بیم وخیم شدن اوضاع، یکبار رئیس اطلاعات تبریز بر سر وی حاضر و پیگیر وضعیت وی شده است.

اخبار تکمیلی متعاقباً ارسال خواهد شد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed