گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در بهار ۱۳۸۷

یکشنبه ٣۰ تير ۱٣٨۷ - ۲۰ ژوئيه ۲۰۰٨

مقدمه:

حفظ و ترویج اصــول حقوق بشر، اساس دغدغـــــــه های مــــشروع جامعـــــــــه بیـــن الـــــــمللی اســـت.

قواعد حمایت از حقوق بشر اگرچه طبیعتی جهان شمول یافته اما ، اجــــــرای واقـــــــعی آنـــــــها اساسا درسطح حقوق داخلی جوامع، امکان پذیر است. دولتهای عـــــضو مــــــلل متحد مکلــــــف اند این حــــــقوقبنیادین را درباره تمام افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان محتــــرم شـــــــــمرده و تضـــــمین نــــمایند .بدیهی است تنها در حاکمیت یک ساخـــــــــتار دموکراتیک واقعی می توان بـــه توجه نهادهای حـــــکومتبه حقوق مردم و رعایت و احترام آنها چشم داشت.

حساسیت و بیداری در برابر انواع تجاوز به حقوق بشر ، تکلیف انسانی آحاد ملت و خود ترویج و دفاع از حقوق بشری تـــــمام انسانها محسوب می شود . هدف ” کانون مدافعان حقوق بشر ” و وظیفه همه اعضای آن ، ترویج وتشویق رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی و هوشیاری دائمی در برابر موارد نقض حقوق بشر درهرجایی از کشــــــور است . کانون در ادامه سلسله گزارشهای فــــصلی خود از وضعیت حقوق بشـر در ایران ، با توجه به گزارشهای دریافتی از رویدادهای ناقض حقوق بشر گزارش سه ماهه آغازین ســال ۱۳۸۷ را تقدیم می کند :

اول : وضعیت دانشجویان

دانشگاههای ایران از ابتدای تأسیس خود تا به حال ، نبض زنده تحـــــرکات اجتمـــــــاعی و سیاسی و میزان الحراره حاکمیتها نسبت به فضای آزاد عمومی جامعه بوده اند .

متأسفانه دولت نهم تغییر و بهبودی در رویکردهای به شدت تضییق آفرین خود نسبت به فعالین صنفی سیاسی دانشجویی صورت نداده و هرچه بیشتر برتحمیل سیاستگذاریهای بسته و ناکارآمد و تشدید فضای فشار ، اصرار می ورزد .

فعالان دانشجویی بهار ۱۳۸۷را نیز با تلخکامی و ادامه ی معمول این سالیان ، پشت سر گذاشتند، از جمله:

- حدود ۸۰ مورد احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی، ۱۰ مورد احضار به محاکم قضائی،
- ۷ مورد بازداشت بوسیله ی نهادهای امنیتی، ۳۷ مورد محرومیت از تحصیل ، یک مورد اخراج قطعی،
- ۵ مورد محاکمه، ۸ مورد محکومیت به زندان، ۶ مورد توقیف نشریات دانشجوئی و ۱ مورد تعلیق و
- لغو مجوز و دو مورد فیلتر سایتهای دانشجوئی.

موارد زیر، اخبار وضعیت دانشجویانی است که به کانون، گزارش شده است :

احضار به کمیته های انضباطی :

۱- ۲۳ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به کمیته ی انضباطی احضار شدند . ( ۱۸/۱/۱۳۸۷ )
۲- ۱۲ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد شهر ری به کمیته ی انضباطی احضار شدند . (۲۲/۱/۱۳۸۷)
۳- سلمان یزدان پناه دانشجوی دانشگاه تهران مجددا” به کمیته ی انضباطی فراخوانده شد. (۲۶/۱/۸۷)
۴- ۶ دانشجوی دانشگاه شهید رجایی به کمیته ی انضباطی احضار شدند . ( ۲۹/۱/۸۷)
۵- ۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به کمیته ی انضباطی احضار شدند . (۲۴/۲/۸۷)
۶- اعضای مؤسس انجمن اسلامی دانشگاه مازندران به کمیته ی انضباطی فراخوانده شدند. (۲۵/۲/۸۷)
۷- امین نظری دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه همدان به کمیته ی انضباطی احضار شد . ( ۳۱/۲/۸۷)
۸- محمد بنی ابراهیمی دانشجوی دانشگاه مفید قم به کمیته ی انضباطی احضار شد . ( ۹/۳/۸۷ )
۹- ۵ دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به کمیته ی انضباطی احضار شدند . ( ۱۶/۳/۸۷ )

احضار به محاکم قضایی :

۱- علی نیکو نسبتی، علی عزیزی و محمد هاشمی، ۳ عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به دادگاه احضار شدند. ( ۲۴/۲/۸۷ )
۲- یونس میر حسینی، دانشجوی دانشگاه شیراز به دادگاه انقلاب فراخوانده شد. ( ۱۹/۲/۸۷ )
۳- مجید توکلی، با گزارش قرارگاه ثارالله سپاه و شکایت دادستانی باردیگر به دادگاه فراخوانده شد. (۲۰/۲/۸۷ )
۴- میلاد اسدی، دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به دادگاه انقلاب احضار گردید .(۲۱/۳/۸۷)
۵- علی عزیزی، به دادگاه انقلاب احضار شد. ( ۲۶/۳/۸۷ )
۶- ۳ تن از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به دادسرای انقلاب احضارشدند . ( ۲۷/۳/۸۷ )

بازداشت :

۱- اردشیر کریمی خیاوی ، مهدی کیانی و آیدین قره باغی ، سه دانشجوی دانشگاه اردبیل بازداشت شدند . ( ۲۳/۱/۸۷)
۲- مجتبی باستانی ، فعال دانشجویی در تهران بازداشت شد . ( ۲۶/۲/۸۷ )
۳- فرشاد دوستی پور ، دانشجوی دانشگاه بوعلی سینای همدان بازداشت شد . ( ۲۸/۲/۸۷ )
۴- عسگر اکبر زاده ، دانشجوی دانشگاه اردبیل بازداشت گردید . ( ۲۲/۳/۸۷ )
۵- امیر رضا اردلان ، در اصفهان بازداشت گردید . ( ۲۸/۳/۸۷ )

احکام کمیته های انضباطی :
۱- ۱۳ نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی از حق تحصیل محروم شدند . ( ۲۴/۱/۸۷ )
۲- رضا نگهداری و سلمان یزدان پناه از کوی دانشگاه تهران اخراج شدند . ( ۲۸/۱/۸۷ )
۳- حمید رضا امیر خانی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد یک ترم از تحصیل در دانشگاه محروم گردید . (۳۱/۱/۸۷)
۴- پیمان انجیدنی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه سهند تبریز به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد . ( ۲/۲/۸۷ )
۵- از ادامه ی تحصیل سهیل آصفی دانشجوی روزنامه نگاری در دانشگاه سوره جلوگیری به عمل آمد.
( ۱۴/۲/۸۷ )
۶- میثم فرخ روز دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به یک ترم تعلیق از تحصیل محروم شد . (۲۰/۲/۸۷ )
۷- حکم اخراج قطعی کاوه رضایی فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان صادر شد . ( ۲۳/۲/۸۷ )
۸- احکام محرومیت از تحصیل ۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر صادر شد . ( ۲۴/۲/۸۷)
۹- ۴ دانشجوی دانشگاه آزاد کاشان به علت مخالفت با دفن شهدا در دانشگاه ، از دانشگاه اخراج شدند!! (۷/۳/۸۷)

محاکمات انجام شده :
۱- پرونده پیمان عارف به دادگاه بدوی عودت داده شد . ( ۱۹/۱/۸۷ )
۲- دادگاه آرش خاندل عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه لرستان برگزار شد . ( ۲۱/۱/۸۷ )
۳- جلسه ی رسیدگی به اتهامات علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت برگزار شد . (۱۷/۲/۸۷)
۴- دادگاه یاسر گلی ، فعال دانشجوئی در بند برگزار شد . ( ۹/۳/۸۷ )
۵- حبیب الله لطیفی دانشجوی دربند در دادگاه محاکمه شد . ( ۳۱/۳/۸۷ )

احکام محاکم قضایی :

۱- حسین یوسفی دانشجوی دانشگاه تبریزبه ۶ ماه حبس محکوم شد. (۱۸/۱/۸۷ )
۲- آرمان صداقتی به تحمل ۲ سال حبس محکوم گردید . ( ۲۱/۱/۸۷ )
۳- زینب پیغمبرزاده دانشجوی دانشگاه تهران به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم گردید . ( ۲۶/۱/۸۷ )
۴- احکام چندین سال حبس تعزیری سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر تأیید شد . ( ۲۷/۱/۸۷ )
۵- عابد توانچه به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم گردید . ( ۲۷/۱/۸۷ )
۶- حکم یک سال حبس تعزیری بابک زمانیان نقض گردید . ( ۹/۳/۸۷ )

جلوگیری از فعالیت نهادهای دانشجوئی :

۱- به برگزاری نشست سراسری شوراهای صنفی دانشگاهها مجوز داده نشد . ( ۲۴/۱/۸۷ )
۲- دانشجویان دانشکده خبر به محدودیتهای ایجاد شده نسبت به فعالیتهای دانشجوئی اعتراض کردند . ( ۲۴/۱/۸۷ )
۳- فعالیت تشکل دانشجوئی آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت ۴ ماه تعلیق گردید . ( ۲۵/۱/۸۷)
۴- دفتر انجمن اسلامی دانشگاه هرمزگان پلمب گردید . ( ۱۲/۲/۸۷ )

تعطیلی و توقیف نشریات دانشجوئی :

۱- از ادامه ی انتشار نشریه دانشجوئی ” بولور” در دانشگاه آزاد مهاباد جلوگیری به عمل آمد . (۳۱/۱/۸۷)
۲- وب سایت کمیته دانشجوئی گزارشگران حقوق بشر برای دومین بار فیلتر گردید . ( ۱/۲/۸۷ )
۳- فعالیت نشریه دانشجوئی ” یاغیش” در دانشگاه ارومیه به حالت تعلیق در آمد . ( ۳/۲/۸۷ )
۴- نشریه دانشجوئی “ایرانشهر” دانشگاه رازی کرمانشاه توقیف گردید . ( ۳/۲/۸۷ )
۵- مجوز نشریه دانشگاهی “پاتوق ” دانشکده خبر لغو گردید . ( ۶/۲/۸۷ )
۶- نشریه دانشجوئی “طاق بستان” دانشگاه رازی کرمانشاه توقیف شد . ( ۱۲/۲/۸۷ )
۷- خبرنامه دانشجوئی دانشگاه امیر کبیر فیلتر گردید . ( ۳۰/۲/۸۷ )
۸- نشریه دانشجوئی “پرومته” دانشگاه یزد توقیف شد . ( ۵/۳/۸۷ )
۹- نشریه دانشجوئی “وریا” در دانشگاه شیراز توقیف شد . ( ۱۳/۳/۸۷ )
۱۰- نشریه دانشجوئی “چرو” در دانشگاه رازی کرمانشاه توقیف شد . ( ۲۱/۳/۸۷ )

وضعیت نامناسب دانشگاهها و دانشجویان :

۱- علی کانطوری دانشجوی دربند زندان قزل حصار کرج همچنان در وضعیت نامناسبی نگهداری می شود . (۱۲/۱/۸۷ )
۲- برخی از دانشجویان ایرانی به علت عدم صدور ویزا به دلایل سیاسی از حضور در مسابقات بین المللی محروم شدند . ( ۱۷/۱/۸۷ )
۳- وزارت اطلاعات و تیم امنیتی قضایی بر دادگاه تجدید نظر سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر به منظور محکوم ساختن آنها فشار شدیدی وارد ساختند.( ۲۶/۱/۸۷ )
۴- یک دانشجوی مقطع دکترای شیمی دانشگاه شهید بهشتی به علت رفتار اهانت آمیز استادش به او در آزمایشگاه دانشکده خودکشی کرد . ( ۳۰/۱/۸۷ )
۵- ۸ دانشجوی دانشگاه سهند تبریز در اثر اعتصاب غذا روانه ی بیمارستان شدند . ( ۹/۲/۸۷ )
۶- اعضای انجمن اسلامی دانشگاه بیرجند مورد ضرب و شتم مأموران امنیتی قرار گرفتند . (۳۰/۲/۸۷)
۷- حبیب الله لطیفی دانشجوی زندانی در سنندج در وضعیت وخیم جسمانی به سر می برد.(۸/۳/۸۷)
۸- کوی دانشگاه تهران در آستانه سالگرد ۱۸ تیر سال۷۸ تعطیل شد . ( ۱۰/۳/۸۷ )
۹- در پی برپائی تحصنی اعتراض آمیز در دانشگاه تربیت معلم ، مسئولان دانشگاه برای ایجاد فشار بر متحصنین آب آشامیدنی دانشگاه را قطع کردند !! ( ۱۴/۳/۸۷ )
۱۰- برای کنترل رفتارهای دانشجویان در دانشگاه آزاد شهرری دوربین های مداربسته در محیط دانشگاه کار گذاشته شد . ( ۱۴/۳/۸۷ )
۱۱- حدود ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه بوعلی همدان دچار مسمومیت غذائی شده و روانه بیمارستان شدند. (۲۴/۳/۸۷)
۱۲- در پی تعرض معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه زنجان به حرمت یک دانشجوی دختر ، ” دانشجو” دستگیر شد !!( ۲۶/۳/۸۷ )
۱۳- دانشگاه زنجان به علت اقدام تعرض آمیز معاونت دانشجوئی و فرهنگی حدود یک هفته نا آرام و تعطیل بود . ( ۲۷/۳/۸۷ )

دوم - وضعیت فعالان سیاسی - اجتماعی دگر اندیش :

اعمال فشار نهاد قدرت و تعقیب سیاستها و رویکردهای امنیتی و قضایی در برخورد با دگر اندیشان و مخالفان وضع موجود به موضع مأنوس حاکمیت تبدیل شده است . آزادیهای مدنی و سیاسی به آسانی تحدید می شوند و مراجع پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت از انجام وظایف قانونی خودغافل و ناتوان اند .

طبق گزارشات ، در بهار ۸۷ دست کم ۱۵۵ نفر از فعالان اجتماعی و سیاسی به مراجع امنیتی و قضایی احضار شدند . حدود ۳۵۰ نفر بازداشت شدند و ۱۸ نفر نیز با محکومیتهای جزائی روبرو شدند .

در همان حال ، از برگزاری برخی از تجمعات و نشستهایی که در همه سالهای پیش بدون مشکل امنیتی و با مجوز همان نهادهای ناظر برگزار شده بود ، جلوگیری به عمل آمد و تحمل دگراندیشان به پائین ترین سطح سالیان اخیر تنزل یافت ، موارد زیر در این ارتباط قابل بیان اند:

احضار :

۱- عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت به دادگاه احضار شد .
۲- اکبر اعلمی نماینده مجلس در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به علت انتقادات خود از دولت به دادگاه فراخوانده شد .
۳- حسن کامران ، فاطمه آجرلو و محمد دهقان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پرونده پالیزدار به دادگاه احضار شدند .
۴- ۱۵۰ نفر از فعالان حرکت ملی آذربایجان احضار و با اخذ تعهد کتبی آزاد شدند .

بازداشت :

۱- حسن سرداری ، فعال فرهنگی در کرمانشاه بازداشت شد .
۲- ایمان رضائی عضو انجمن شعر جوانان آمل و فعال حقوق بشر بازداشت شد .
۳- حمید اطهاری ، نسرین محمودی آذر و آرام ابراهیم خاص ، ۳ فعال مدنی در شهر اشنویه بازداشت شدند.
۴- ماموستا ایوب گنجی ، امام جماعت مسجد قبای شهرک بهاران شهر سنندج به علت انتقاد از حاکمیت بازداشت شد .
۵- بهرام آبتین ، فعال میراث فرهنگی ، بهروز علیزاده ، ودود سعادتی ، رقیه علیزاده همسر عباس لسانی ، رشید رحمانی و فرهاد محسنی در اردبیل بازداشت گردیدند .
۶- عباس پالیزدار و ۱۱ نفر دیگر در ارتباط با پرونده افشاگریهای او بازداشت شدند .
۷- تعداد حدود ۲۵۰ نفر در جریان تجمع اعتراض آمیز در رابطه با اظهارات پالیزدار در پارک ملت تهران و تعدادی دیگر در مشهد دستگیر و بازداشت شدند .
۸- فریبا کمال آبادی ، جمال الدین خانجانی ، عفیف نعیمی ، سعید رضائی ، بهروز توکلی و وحید تیزفهم ، شش تن از رهبران جامعه بهائیان ایران بازداشت گردیدند .
۹- حسن ارک ، جمشید زارعی ، حمید رضائی ، حجت تاری وئودیان ، احمد رضوی ، اکبر حسین زاده ، حسین میرزاخانی و علی صدیقی در جریان دومین سالگرد اعتراض ترکهای آذربایجان دستگیر شدند .
۱۰- حجت الاسلام عبدالعزیز عظیمی قدیم روحانی آذربایجانی بازداشت گردید .
۱۱- همایون شکوهی علما زاده ، فریبا ناظمیان پور ، امیر حسین باب اناری ، فاطمه شناسا ، فاطمه علماءالدین حسین ، حمید علماءالدین حسین ، محمد علی علماءالدین حسین ، مجتبی علماء الدین حسین، محمود متین و آرش پنداری به اتهام تغییر مذهب به کیش مسیحیت در شیراز بازداشت شدند .
۱۲- رحیم غلامی فعال فرهنگی در اردبیل بازداشت شد .

احکام قضائی :

۱- دکتر جلال جلالی زاده نماینده اصلاح طلب شهرهای سنندج ، دیوائدره ، و کامیاران در مجلس ششم شورای اسلامی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد .
۲- سعید متین پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به ۸ سال زندان و صالح کامرانی وکیل مدافع او به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند .
۳- عبدالله عباسی و محمد علی حیدری دو استاد دانشگاه ، نیز جلیل نحنی لو ، علیرضا متین پور ، یعقوب سالکی نیا ، میر قاسم سیدین زاده ، بهروز صفری و لیلا حیدری هرکدام به یکسال حبس که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق خواهد در آمد ، محکوم شدند .
۴- زاهد محمد زاده به ۶ ماه زندان محکوم شد و دوران محکومیتش را در زندان مرکزی سنندج سپری میکند.
۵- حکم اعدام عبدالواحد ( هیوا ) بوتیمار ، فعال کرد در دادگاه انقلاب تأیید شد .
۶- امید عباسقلی نژاد به ۶ ماه حبس تعزیری ، عباس خرسندی دبیر کل حزب دموکرات ایران به ۸ سال حبس تعزیری و امیر حسین حشمت ساران دبیر کل جبهه اعتماد ملی ایران به ۴ سال و ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند .
۷- حکم زندان حجت الاسلام هادی قابل عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی به اجرا در آمد .
۸- امیر یعقوبعلی از اعضای کمپین یک میلیون امضا به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد .

سایر موارد :

۱- دادگاه ایمان جلالی دبیر منطقه خراسان رضوی حزب کارگزاران سازندگی و ۳ نفر دیگر از اعضای این حزب که از اعضای ستاد انتخاباتی حسین آفریده بودند ، برگزار شد .
۲- مجوز فعالیت انجمن ” ژیار ” کرمانشاه لغو گردید .
۳- مقامت امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران و حضور اعضای نهضت بر سر مزار آیت الله طالقانی جلوگیری به عمل آورد .
۴- از برگزاری ششمین سالگرد درگذشت دکتر یدالله سحابی در حسینیه ارشاد ممانعت به عمل آمد و به حاضران بر سر مزار او در بقعه امامزاده عبدالله اجازه برگزاری مراسم و سخنرانی داده نشد .
۵- مأموران حراست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان مانع ادامه سخنرانی محمد علی دادخواه عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که در نمایشگاه مطبوعات اصفهان در حال سخنرانی - در مورد آزادی بیان در پیش از اسلام - بود شدند .
۶- آیت الله کاظمینی بروجردی همچنان در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و در وضعیت نامناسب جسمی و روحی به سر میبرد .
۷- کاوه عزیز پور که پیشتر به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد بازداشت شده بود ، در سن ۲۵ سالگی در زندان درگذشت .

سوم - وضعیت کتاب و مطبوعات ، نویسندگان و روزنامه نگاران :

حمایت از آزادی عقیده و بیان ، از ارکان ضروری یک جامعه دموکراتیک است. پاسداری از این آزادی و لوازم آن اعم از آزادی کسب و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل وبدون ملاحظات مرزی برای تحصیل و اعمال سایرآزادیهای اساسی ، پیش زمینه ای ضروری محسوب می شود .

کوشش حاکمیت در تضعیف هرچه بیشتر مبانی این حق بنیادین از طریق پیگردهای اجرایی و قضایی اصحاب مطبوعات و تسلط فضای ترس و خود سانسوری بر مطبوعات ، آزادی کسب و انتشار اطلاعات را به حداقل تقلیل داده است .

در سه ماهه ی اول امسال ، دست کم ۷ نفر از اهالی مطبوعات و رسانه ها به محاکم احضار شدند ، ۴ نفر بازداشت ، ۱۸ نفر محاکمه و ۶ نفر نیز به موجب احکام محاکم به کیفرجزایی محکوم شدند . همچنین ۶ سایت اینترنتی غیر همسوبا سیاستهای حاکم به ترفند فیلترینگ گرفتار آمدند .گزارش زیرحاصل اینگونه برخوردها ست :

احضار به محاکم :
۱- کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ی” ایران” به دادگاه احضار شد .
۲- لیلا مدنی مدیر مسئول هفته نامه ی “کرفتو” به دادگاه احضار شد .
۳- حمید عطریانفر مدیر مسئول هفته نامه ی ” شهروند امروز” به دادگاه فراخوانده شد .
۴- عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران ، شورش گلکار، و رضا گلپور چمن کوهی نویسنده کتاب “شنود اشباح” به دادگاه فراخوانده شدند .
۵- مدیر مسئول سایت “بهارستان ایران ” و سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم به دادگاه فراخوانده شد.

محاکمات انجام شده :
۱- جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضی فلاح میبدی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده “اقبال” ، بهزاد روحی مدیر مسئول ماهنامه “بهارتاش” ، مرتضی الویری مدیر مسئول وقت روزنامه “همشهری” ، مسعود فخری طباطبائی مدیر مسئول ماهنامه ی “سینمای امروز” ، اسرافیل عبادتی مدیر مسئول روزنامه ی “کار و کارگر” ، حسین ضیائی مدیر مسئول وقت روزنامه ی “ایران” ، علی اکبر مسگران مدیر مسئول هفته نامه ی ” دیروز، امروز، فردا “، قلی شیخی مدیر مسئول روزنامه ی “توسعه ” ، منصور جمشیدی مدیر مسئول هفته نامه ی “صبح آزادی” ، الیاس حضرتی مدیر مسئوول روزنامه ی “اعتماد” ، جلیل مقدم مدیر مسئول روزنامه ی “اسرار” و محمد نعیمی پور مدیر مسئول روزنامه ی توقیف شده “یاس نو” برگزار شد .

۲- جلسه ی رسیدگی به اتهامات کیوان صمیمی بهبهانی مدیر مسئول ماهنامه ی توقیف شده ی “نامه” ، محمد مهدی مظاهری مدیر مسئول وقت روزنامه ی “جوان” ، مصطفی کواکبیان مدیر مسئول روزنامه “مردمسالاری” ، حسین مختاریان مدیر مسئول روزنامه ی توقیف شده “آزاد” ، حمید رضا زاهدی مدیر مسئول نشریه ی توقیف شده دوران امروز ، تجدید و به وقت دیگری موکول شد .

۳- نجات علی شعبانی سردبیر و سونیا علیزاده یکی از نویسندگان ماهنامه ی “بهارتاش” محاکمه شدند .
۴- جلسه ی رسیدگی به اتهامات رضا عباس زاده سردبیر هفته نامه ی “صبح آزادی” برگزار شد .
۵- شیرکوجهانی اصل ، روزنامه نگار ، عکاس و فیلمساز در مهاباد محاکمه گردید .
۶- جلسه ی رسیدگی به اتهام مسعود حیدری مدیر عامل سابق ایلنا ( خبرگزاری کار ایران ) برگزار شد.
۷- کیفرخواست دادستان علیه علی صادقی مدیر وقت سایت بازتاب صادر شد .

بازداشت :

۱- هوشنگ مظاهری نویسنده و مورخ به شعبه ۳۷ دادگاه عمومی اصفهان احضار شد و به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه بازداشت گردید .
۲- اسماعیل جعفری ( وب نگار ) بازداشت شد .
۳- سید ظهور نبوی چاشمی از نویسندگان مجله ی توقیف شده ی “سرزمین آریایی” بازداشت گردید .
۴- مسعود رفیعی طالقانی ( روزنامه نگار ) بازداشت گردید .

احکام قضایی :

۱- علی قنبری مدیر مسئول هفته نامه ی ” زاگرس” و نماینده دوره های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی به پرداخت ۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ، بدل از ۳ ماه و یک روز حبس ، و ۴ ماه محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی محکوم شد .
۲- سید مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه ی “رسالت” به پرداخت ۱ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ، بدل از ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد .
۳- هومن خلج هدایتی مدیر مسئول روزنامه ی “خوب اندیش” به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و لغو مجوز انتشار محکوم شد .
۴- مدیر مسئول روزنامه ی “شاخه ی سبز” از روزنامه های محلی قم به یک سال ونیم حبس تعزیری محکوم شد .
۵- حکم محکومیت محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و مؤسس سازمان حقوق بشر کردستان به ۱۱ سال حبس تعزیری در دادگاه تجدید نظر تأیید شد .
۶- حکم ۱ سال حبس تعزیری داود ( کاوه ) جوانمرد فعال مطبوعاتی کرد در دادگاه تجدید نظر تأییدشد .

فیلترینگ سایتهای اینترنتی :
۱- سایتهای میدان زنان ، مدرسه ی فمینیستی ، کانون زنان ایرانی ، تغییر برای برابری ، فرارو و چند وبلاگ فیلتر شدند .
۲- خبرگزاری فارس برای ۳ روز توقیف شد .

چهارم - وضعیت زنان :

حمایت از حقوق برابر زنان ، نفی تبعیض جنسی و گسترش زمینه های حصول برابری واقعی زنان با مردان از اهداف اساسی اسناد و معاهدات متعدد بین المللی و نهادها و فعالیتهای ملل متحد است .

به رغم موضع اسناد لازم الاجرای حقوق بشری و قانون اساسی ، متاسفانه نظام سیاسی نه تنها اراده ای برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ندارد بلکه، بلند شدن بانگ تغییر برای برابری را نیز بر نمی تابد .

شبح حبس و شلاق و زجر ، همچنان در تعقیب هواداران جنبشی است که در اعتراضی نجیب و آرام به دنبال “تغییر برای برابری” اند .

آخرین اخبار از احضار ۳ تن از این فعالان ، بازداشت یک نفر و محکومیت جزائی ۳ نفر دیگر حکایت دارد :

احضار :

جلوه جواهری ، پروین اردلان و مریم حسین خواه ، از فعالین کمپین یک میلیون امضا ، به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احضار شدند .

بازداشت :

خدیجه مقدم از اعضای کمیته مادران کمپین یک میلیون امضا در منزل خود دستگیر و به دلیل ناتوانی از پرداخت وثیقه بازداشت شد .

احکام قضایی :

۱- شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب ، ناهید جعفری ، فعال جنبش زنان را به ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرد .
۲- پروین اردلان از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۲ تا ۳ سال حبس تعلیقی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردید .
۳- رضوان مقدم ، عضو کمپین یک میلیون امضا ، توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعلیقی و ۱۰ ضربه شلاق ، که به مدت ۳ سال تعلیق شده است محکوم شد .

سایر موارد :

۱- بیش از ۴۰۰ دانشجو و فعال زن ، به همراه بیش از ۳۰۰ دانشجو و فعال مرد ، با صدور بیانیه ای به اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها اعتراض کردند .
۲- ۵۰۰ فعال مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه ای نسبت به ادامه بازداشت ۷ ماهه روناک صفارزاده و هانا عبدی ، واکنش نشان دادند .

پنجم - وضعیت متهمین زیر ۱۸ سال :

کودکان بعلت عدم تکامل رشد قوای بدنی و فکری به حمایتهای قانونی مناسب جهت رشد اجتماعی و اخلاقی خود نیازمندند . از نظر کنوانسیون حقوق کودک ( ۱۹۸۹ ) که دولت ایران نیز آنرا به تصویب رسانده است ، منظور از کودک ، افراد انسانی زیر ۱۸ سال هستند .
ماده ۳۷ این کنوانسیون ، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است .

بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که بدون قید و شرط مورد پذیرش و تصویب دولت ایران قرار گرفته است ، افراد زیر ۱۸ سال را از شمول احکام اعدام خارج دانسته است .

با این حال ، نظام قضائی ایران به کرات ، عدم پایبندی خود به این تعهد حقوقی و اخلاقی را با اعدام یا قصاص ده ها نوجوان زیر ۱۸ سال نشان داده است و همواره نیز در برابر چشمان شاهد جهانیان به انکار وقوع آنها پرداخته است .

در حال حاضر ، دست کم ۷۴ نفر از نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم مستوجب کیفر مرگ ، کمتر از ۱۸ سال داشته اند ، در آستانه یا منتظر آویخته شدن از طناب دار هستند .
از اینگونه متهمین از ابتدای سال تا کنون ، دونفر زندگی خود را از دست داده اند :

۱- محمد حسن زاده ، نوجوانی که در سن ۱۵ سالگی به مرگ محکوم شده بود ، در بیست و یکم خرداد ماه ۱۳۸۷ ، در حالی در سنندج به دار آویخته شد که تنها حدود ۱۷ سال داشت .
۲- جواد شجاعی ، بخاطر جرمی که در هنگام ارتکاب آن فقط ۱۶ سال داشت ، به دار آویخته شد .
در آخرین اخبار ، در ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ ماه ، اخباری مبنی بر اعدام دو تن از نوجوانان ، بهنود شجاعی و محمد فدایی منتشر شد .

ششم - وضعیت معلمان :

شاید هیچیک از دولتمردان ایران در عالم نظر ، منکر اهمیت نهاد آموزش و پرورش نباشد ، اما در عمل ، دستگاه عظیم آموزش و پرورش به یکی از کم اهمیت ترین ، بی رمق ترین ، ضعیف ترین و بی پشتوانه ترین ساختارهای کشور تبدیل شده است و حل دغدغه های معیشتی و منزلتی نقش آفرینان آن در پایین ترین سطوح توجه سیاستگزاران و مجریان قرار دارد .

تحقق دو خواسته ی محوری فرهنگیان ، یعنی : اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا برای کارکنان دولت و پرداخت مطالبات معوقه ، همچنان معوق و معطل مانده است و پیگیری این خواسته ها ، به جای اجابت درخواست های قانونی ، پیامدهای اداری و کیفری را برای آنان به ارمغان آورده است.

گزارش وضعیت حقوق بشر در حوزه فرهنگیان در بهار ۱۳۸۷ به شرح زیر است :

۱- گودرز شفیعیان دبیر آموزش و پرورش شهرستان ممسنی توسط هیأت بدوی سازمان آموزش و پرورش استان فارس احضار شد . ( ۲۳/۲/۸۷ )
۲- محمود دهقان آزاد معلم نابینای عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران به هیأت بدوی تخلفات اداری تهران احضار شد . ( ۲۴/۲/۸۷ )
۳- میر اکبر رئیس زاده عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران بطور تلفنی به شعبه بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شد . ( ۳۱/۲/۸۷ )
۴- آقایان حیدر زمان و رامین زندنیا از فعالین کانون صنفی فرهنگیان استان کردستان به حراست فرمانداری سنندج احضار شدند . ( ۱۰/۲/۸۷ )
۵- مجتبی ابطحی عضو کانون صنفی فرهنگیان خمینی شهر به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران احضار شد .
۶- محمود باقری به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد که با توجه به وضعیت وی برای ۵ سال به حالت تعلیق در آمد .
۷- مسعود کرد پور دبیر در شهرستان بوکان، از سوی هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به ۲ سال تبعید به شهرستان تکاب محکوم شد .
۸- نبی الله باستان ، عضو هیأت مؤسس کانون صنفی معلمان چهار محال و بختیاری به یک سال زندان محکوم شد .
۹- محمد داوری عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته اطلاع رسانی سازمان معلمان ایران ، بعد از خروج از مدرسه ، بوسیله نیروهای امنیتی پایگاه هشتم نیروی انتظامی تهران دستگیر و پس از بازجویی در قرارگاه ، قرار بازداشت و مجوز تفتیش از منزل او توسط قاضی کشیک دادسرا صادر شد . همزمان با این اقدام ، دفتر سازمان معلمان نیز بدون حکم قضایی مورد تفتیش قرار گرفته و تمام اسناد و نشریات موجود در آن توقیف شده و کارکنان دفتر هم برای ۲۴ ساعت در بازداشت به سر بردند .
۱۰- نیروهای امنیتی طی تماسی با دبیر کل سازمان معلمان ایران ، مانع شرکت اعضای شورای مرکزی در جلسه ی بزرگداشت روز معلم و کارگر که از طرف کانون مدافعان حقوق بشر برگزار می گردید ، شدند .
۱۱- معلمان اردبیل در روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردین در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود اعتصاب کردند.
۱۲- معلمان شهرستان رباط کریم تهران از روز چهارشنبه ۲۱ فرورین ۸۷ دست به اعتصابی نامحدود زدند.
۱۳- معلمان اسلامشهر و شهریار بخاطر عدم پرداخت اضافه تدریس های ۵ ماه آخر سال ۱۳۸۶ از رفتن به کلاسها خودداری کردند .
۱۴- معلمان شهرهای سنندج ، کرمانشاه ، مریوان ، خمینی شهر و سقز در روز ۱۲ اردیبهشت (روز معلم ) تجمعات اعتراض آمیزی برگزار کردند .
۱۵- بیش از ۲۵۰۰ نفر از معلمان و بازنشستگان کرمانشاه ، در اعتراض به عدم پرداخت اضافه کاریها و پاداش پایان خدمت خود در مقابل سازمان آموزش و پرورش استان تجمع کردند.(۱۶/۲/۸۷)
۱۶- معلمان شهرستان ملایر در اعتراض به مشکلات معیشتی خود در محل سینما فرهنگیان این شهرستان نشست ۲۰۰ نفره ای برگزار کردند . ( ۱۶/۲/۸۷ )
۱۷- دیوان عدالت اداری طرح پلکانی افزایش معکوس حقوق کارکنان دولت را خلاف برنامه ۲۰ ساله توسعه دانست و ابطال کرد .
۱۸- عده ای از مأموران نیروی انتظامی به بهانه ی دستگیری مجرمی ، بدون مجوز قانونی وارد هنرستان شهید باهنر گناوه شدند که مورد اعتراض و مقاومت مسئولان هنرستان قرار گرفتند .
۱۹- عده ای از بازنشستگان سنندج در اعتراض به تبدیل پاداش پایان خدمت خود به سهام عدالت ، در مقابل سازمان آموزش و پرورش کردستان تجمع کردند .
۲۰- عده ای از معلمان حق التدریسی در شیراز و در اعتراض به اظهارات وزیرآموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام آنها ، تجمع کردند .
۲۱- کانون صنفی معلمان تهران در حمایت از فرزاد کمانگر ، معلم کردی که سال پیش به اعدام محکوم شد ، بیانیه ای صادر کردند .
۲۲- وکیل مدافع فرزاد کمانگر ، در گفتگویی ( ۱۱/۳/۱۳۸۷ ) از وضعیت خطرناک نگهداری موکلش در بند ۵ زندان رجائی شهر کرج ابراز نگرانی کرد .
۲۳- اتحادیه جهانی معلمان در نامه ای به مقامات ایران ، لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر را خواستارشد.

هفتم - وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم :
شرایط اقتصادی زندگی مردم بخشی از زیر بنا و چارچوب لازم برای حفظ شئون حیات انسانی و در نتیجه تهیه پیش نیازهای لازم برای حفظ حقوق انسانی آحاد جامعه است . در مورد مؤلفه های اقتصادی که جامعه با آن روبرو است موارد زیر از اهم نکات قابل تأمل محسوب می شود :

۱- با توجه به نتایج سرشماری ۱۳۸۵ که اخیرا” منتشر شده ، مشخص می شود که تعداد بیکاران بین دو سر شماری ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ افزایش یافته است . با توجه به تعریف دقیق بیکاری ، مبنی بر شاغل شمردن هرکس که در هفته قبل یک ساعت شاغل بوده است ، می توان دریافت که فشار بیکاری به جامعه بیش از آن چیزی است که آمارهای رسمی نشان می دهد . از آنجا که در بین سالهای ۱۳۸۵ تا کنون نیز شاهد تحرک قابل ملاحظه در امر سرمایه گذاری و تولید نبوده ایم و فشارهای اقتصادی خارجی نیز افزایش یافته ، می توان استنتاج کرد که تعداد بیکاران در سه سال اخیر نیز کاهش نیافته است . این امر خصوصا” با توجه به ساختار جوان جمعیت کشور و بالا بودن نرخ بیکاری در جوانان و خصوصا” در بین دختران جوان ، سنین فعالیت ، ابعاد و آسیبهای اجتماعی قابل ملاحظه ای را به همراه داشته است . آسیب های اجتماعی از نوع اعتیاد جوانان به طور مشخص ارتباط مستقیم با بیکاری دارد .

۲- در سالهای اخیر بهانه لازم برای اعمال فشارها ی خارجی از طریق برخی موضع گیری های غیر ضرور بعضی مقامات اجرائی فراهم شده که از طریق تحریم های جدید ، شرایط اقتصادی کشور را با مشکلات بیشتری روبرو ساخته است . در این مورد عکس العمل متعارف مسئولین انکار واقعیت ها و اجتناب از قبول مسئولیت بوده است .

۳- نابسامانی شرایط اقتصادی ، خود را در افزایش نرخ تورم ظاهر کرده است که طی سالهای اخیر به حدود ۲۵ درصد رسیده و احتمال افزایش بیشتر آن نیز می رود . این امر اکثر مردم و خصوصا” اقشار حقوق بگیر را با مشکلات معیشتی و تنگنا روبرو ساخته است .

۴- توجه دولت به واردات کالا که از طریق هزینه کردن در آمدهای نفتی ایجاد شده است ، بخش های مختلف تولید داخلی را با مشکل فزاینده روبرو کرده ، به نحوی که امکان تداوم اشتغال گروههای بزرگی از نیروی کار با خطر روبرو بوده است . این امر منجر به ظهور مکرر نا آرامی های کارگری شده است .

۵- بی توجهی به زیر ساختهای اقتصادی کشور امر ارایه ی کالاها و خدمات زیربنایی را با نقصان و مشکل فزاینده روبرو کرده است ؛ قطعی گاز در زمستان و قطعی مکرر برق خود نشان از این واقعیت است که ظرفیت های زیر بنایی کشور دچار آسیب فرسایش و تنگنای اساسی است . در عین حال مسئولین امر وعده تداوم و تشدید این شرایط را در آینده نزدیک نیز مطرح می کنند .

۶- وابستگی در آمدهای بودجه به نفت ، و وابستگی واردات کشور به درآمدهای نفتی ، در حد بی سابقه ای قرار گرفته و این امر کشور را در معرض خطر کردهای عمده از جانب نوسان قیمت نفت قرار داده است .

۷- چگونگی تدوین و اجرای بودجه یکی از ملاحظات تاریخی احقاق حقوق اجتماعی مردم جوامع مختلف و از جمله ملت ایران از نهضت مشروطه به بعد بوده است . شفاف بودن بودجه و پاسخ گویی دولتها در مورد چگونگی کسب و هزینه کردن منابع عمومی از ملاحظات محوری در قوانین اساسی و از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است .این وجه ، از وجوه برجسته در حفظ حقوق هر ملت تلقی میشود . با انحلال سازمان برنامه و بودجه توسط دولت ، که نقش کارشناسی تنظیم بودجه و نظارت حین اجرا را به عهده داشت و همچنین تغییر در شکل بودجه ، شفافیت امر هزینه منابع عمومی به نحو بی سابقه ای دچار خدشه شده است . در همین ارتباط عدم آمادگی قوه مجریه در ارایه گزارش پیرامون چگونگی هزینه کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت ، طی سالهای اخیر ، به ابعاد این عدم شفافیت در چگونگی اداره و مصرف منابع عمومی نسلهای حال و آینده افزوده است .

۸- بانک ها امانت دار سپرده های مردم هستند و طبق قوانین جاری کشور بایستی سپرده های مردم را در بهترین زمینه ها سرمایه گذاری کرده و منافع سپرده گذار را محافظت نمایند . در حالی که طی سالهای اخیر به نحو بی سابقه ای این سپرده ها بر اساس تکالیف تعیین شده دولتی هزینه شده است ، به نحوی که در امر تخصیص منابع بانکها ، استانداری ها نیز دخیل شده اند . این شیوه ها منابع بانکها را به نحو بی سابقه ای ضایع کرده و عدم باز پرداخت وامها را افزایش داده است . با توجه به تعیین دستوری سود سپرده در سطح پایین تر از نرخ تورم رسمی ، ارزش واقعی سپرده های مردم کاهش یافته و حقوق سپرده گذاران ، که اکثرا” از اقشار ضعیف جامعه هستند ، در حد وسیع ضایع شده است .

خاتمه :

کانون مدافعان حقوق بشر ” با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق بنیادین بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق میان زن و مرد ” و ابراز تأسف و ناخشنودی از وضعیت جاری نقض مداوم حقوق بشر در ایران وعدم عنایت برخی ازمسئوولین ذی ربط به تجدیدنظر در رویکردها و سیاستهای دولتی که هشدار می دهد : تحقق عدالت و آزادی فردی و اجتماعی در ایران امروز را به رؤیایی دوردست و ناممکن تبدیل کرده است ، به ارکان قدرت یادآور می شود.

تحکیم صلح و امنیت داخلی و بین المللی ، تشنج زدایی در روابط خارجی ، همکاری متقابل دولتها و فراهم شدن زمینه های رشد همه جانبه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملت ایران ، همگی در پرتو تأکید “عملی” بر اساس عدالت ، مساوات و شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم ، امکان پذیر می باشد.
صلح و رفاه ملی تنها در چارچوب حاکمیتی دموکراتیک که اساس خود را در تأمین حقوق و آزادیهای بنیادین مردم می داند ، دست یافتنی است .

کانون مدافعان ، مجموعه ی حاکمیت را به ابتکار عمل و اتخاذ تدابیر عاقلانه و خالی از تبلیغات میان تهی برای درمان بیماری مزمن نقض حقوق بشر و گشایش در تنگناهای سخت معیشـتی مردم و تـأمین شایسته ی آزادی و امنیت اجتماعی - طبق موازین قانون اساسی و استانداردهای جهانی حقوق بشر - فرا می خواند و درباره ی علایم نگران کننده و عواقب مخاطره آمیز سلطه ی فضای مسموم یأس و ناامیدی عمومی هشدار می دهد و آرزو می کند حاکمان کشور ، با درایت و هشیاری ، مانع رویکرد ناراضیان از کوشش مدنی و مسالمت آمیز ، به واکنش های خشونت بار شوند .

با آرزوی ظهور دنیایی که در آن ، آزادی بیان و عقیده و فراغت از ترس و فقر ، نه بالاترین آمال بشر، که واقعیت زندگی او باشد .

کانون مدافعان حقوق بشر

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed