توقیف نشریه دانشجویی «ستارخان» در دانشگاه تبریز

سه‌شنبه ۱ مرداد ۱٣٨۷ - ۲۲ ژوئيه ۲۰۰٨

ساوالان سسی: بنا به گزارشات رسیده نشریه دانشجویی ستارخان که حول محور مسائل ملی آذربایجان در دانشگاه تبریز منتشر می‌شد، توقیف شد.

به گزارش خبرنگار «ساوالان سسی» از تبریز، توقیف این نشریه بدون طی شدن روال قانونی آن و بدون اطلاع مدیرمسئول این نشریه، حسین ادیبان و بدون حضور او در جلسه‌ بررسی تخلفات صورت گرفته است.

به گفته یکی از دانشجویان دانشگاه تبریز “ فشار نسبت به این نشریه دانشجویی از زمان انتشار اولین شماره های آن بوده است بطوریکه نشریه ، پس از شماره دوم خود در آبان ۸۴ بدون هیچ توضیحی از طرف مسئولين به مدت ۶ ماه منع انتشار شد و پس از انتشار شماره سوم آن در ارديبهشت ۸۵ با شكايت هاي رسمي حراست دانشگاه جامعه اسلامي دانشجويان و اطلاعات سپاه پاسداران آذربايجانشرقي مواجه و در تابستان ۸۵ مدير مسئول آن جهت دفاع از اتهامات به كميته ناظر نشريات دانشگاه تبريز احضار شد.ولي با وجود تبرئه و رفع اتهام همچنان از نشر مجدد آن ممانعت می گردید.

وی افزود:" اخیرا" با پيگيريهاي مجدانه دانشجويان هويت طلب دانشگاه و مدير مسئول آن، شماره چهارم اين نشريه به همراه ويژه نامه اي با عنوان «جنبش دانشجويي آذربايجان» در خرداد ۸۷ منتشر شده بود که شاید همان ویژه نامه بهانه ای برای توقیف آن شد."

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed