آزادی شاهرخ حاتمی از فعالین دانشجویی بازداشت شده در تبریز

شنبه ۱۲ مرداد ۱٣٨۷ - ۲ اوت ۲۰۰٨

حق: شاهرخ حاتمی از فعالین دانشجویی بازداشت شده در تبریز، عصر روز پنج شنبه 10 مرداد ،به قید وثیقه پانصد میلیون ریالی موقتا آزاد شد.

نامبرده که در حال حاضر در یکی از دانشگاههای ترکیه مشغول به تحصیل است روز پنج شنبه 27 تیر و به دنبال بازداشت 3 دانشجوی هویت طلب دانشگاه تبریز سجاد رادمهر ، آیدین خواجه ای ، فراز ذهتاب و افسر وظیفه ارتش داریوش حاتمی ،در منزل مسکونی خود دستگیر شد.

از وضعیت دیگر بازداشت شدگان شهر تبریز خبر چندانی در دست نیست و پس از گذشت17 روز از دستگیری این فعالین دانشجویی، نگرانی ها در باره سرنوشت آنها فزونی یافته است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed