ادامه فشارها بر دانشجویان در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دوشنبه ۱۴ مرداد ۱٣٨۷ - ۴ اوت ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: در حالیکه پیمان غلامی و علی عبداله زاده دو دانشجوی دانشگاه سهند تبریز همچنان در بازداشت به سر می برند، فشارها بر دانشجویان این دانشگاه ادامه دارد. در جدیدترین اقدام هئیت منصفه دانشگاه صنعتی سهند تبریز مفاد شکایات صورت گرفته از انجمن اسلامی این دانشگاه را به صورت زیر اعلام کرد:

۱- اجرای برنامه های بدون مجوز و تجمع، تحت عنوان” تریبون آزاد روز دانشجو” و برگزاری جلسات شورای واحد سیاسی تحت عنوان “بررسی گروه های سیاسی قبل از انقلاب”

۲- توهین به کارکنان دانشگاه و همچنین اشخاص حقیقی در بیانیه ها و نشریه و مجمع عمومی

۳- نشر اکاذیب

۴- اخلال در برنامه های آموزشی دانشگاه

با توجه به حمایت کامل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سهند از تحصن دانشجویان این دانشگاه در اردیبهشت ماه که با موفقیت به پایان رسید، سه بند اخیر از مفاد شکایات مربوط به تحصن می باشد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، هیئت منصفه در اواخر مرداد ماه تشکیل خواهد شد و رای خود در رابطه با انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز که تنها تشکل رسمی این دانشگاه می باشد، را صادر خواهد کرد.

قابل ذکر است که سه هفته پیش در پی تشکیل کمیته ناظر بر نشریات در دانشگاه صنعتی سهند، مدیر مسئول نشریه “نوای نو” ( ارگان خبری انجمن اسلامی دانشجویان) را به علت چاپ و انتشار اخبار و تصاویر مربوط به تحصن دانشجویان، ۶ماه از مدیر مسئولی محروم کرده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed