بازداشت بهرام واحدی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان

جمعه 18 مرداد ۱٣٨۷ - 8 اوت ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: در پی تشدید برخوردها با فعالین دانشجویی و همچنین بازداشت چند تن از دانشجویان دانشگاه زنجان، بهرام واحدی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان، ظهر روز چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه در منزل مسکونی خود در تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از فاش شدن تعرض مددی، معاون فرهنگی دانشگاه زنجان، به یک دانشجوی دختر، دانشجویان این دانشگاه طی چندین روز تحصن و اعتصاب به این فساد اخلاقی اعتراض کرده و خواستار برخورد با این معاون متخلف شدند. ریاست دانشگاه زنجان که در ابتدا حاضر نبود در جمع دانشجویان متحصن حاضر شود با پافشاری دانشجویان فساد اخلاقی مددی را پذیرفت و در نهایت با وساطت نماینده زنجان بین دانشجویان و مسئولین توافق شد که خواسته های دانشجویان عملی گردد.

اما اکنون و در فصل تابستان که زمان تعطیلی دانشگاه ها می باشد نیروهای امنیتی از این فرصت استفاده کرده و فشار مضاعفی را بر فعالین دانشجویی وارد می کنند. پس از دستگیری های گسترده در تهران، مشهد، شاهرود، اردبیل، تبریز و زنجان که از حدود ۱ ماه پیش پیام شکیبا، حسن جنیدی و آرش رایجی از دانشجویان این دانشگاه در بازداشت به سر می‌برند، این بار دبیر انجمن اسلامی دانشگاه زنجان بازداشت می شود.

این در حالی است که روز چهارشنبه دادستان زنجان ضمن تایید تداوم بازداشت یک دانشجو از احتمال بازداشت سایر دانشجویان خبر داده بود و به نظر می رسد بلافاصله پس از این موضوع واحدی دستگیر شده است، هم چنین در پایان تحصن دانشجویان، مسئولان کتبا متعهد شده بودند با فعالین تحصن برخورد نکنند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed