ابراز نگرانی سازمان مدافع حقوق بشر «فرانت لاین»، نسبت به بازداشت خودسرانه و بد رفتاری با سه فعال حقوق بشر آذربایجانی

شنبه ۱۹ مرداد ۱٣٨۷ - ۹ اوت ۲۰۰٨

ساوالان سسی: سازمان مدافع حقوق بشر «فرانت لاین» یا «خط مقدم»، روز جمعه 8 اوت ، نسبت به بازداشت خودسرانه و بد رفتاری با حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي سه فعال حقوق بشر آذربایجانی، ابراز نگرانی کرد.
ايران: بازداشت خودسرانه و بد رفتاري در حق مدافعان حقوق بشر حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي

فرانت لاين (خط مقدم) نگران گزارشات زير است مبني بر اينکه مدافعان حقوق بشر حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي بطور خود سرانه بازداشت شده و در معرض بدرفتاري و شکنجه قرار دارند. حميد ولائي وکيل حقوق بشر است. حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي همگي فعالاني هستند که براي ترويج حقوق اتنيکي آذربايجاني ها در ايران فعاليت ميکنند.

اطلاعات بیشتر
8 اوت 2008

بنا به گزارشات، حميد ولائي در تاريخ 15 ژوئيه 2008 پس از اينکه به بخش بازجوئي وزارت اطلاعات در تبريز احضار گرديد بازداشت شد. بنا به گزارشات، حميد ولائي در طول دوره بازداشت در معرض بد رفتاري و شکنجه قرار داشته است. وي به دنبال درخواست هاي مکرر خانواده اش ، براي درمان زخم هائي که گفته ميشود در طول بازداشت متحمل شده است به درمانگاه زندان منتقل گرديد. وي همچنين اجازه يافت که با خانواده خود ملاقات نمايد. گزارشات نشان ميدهد که دو دندان جلوئي حميد ولائي بعلاوه چندين دنده و پاي راست وي شکسته شده و همچنين چانه وي صدمه ديده است . همچنين گزارش شده که وي چندين بار در طول بازداشت در نتيجه کتکهاي مامورين بيهوش شده است.

سجاد رادمهر در 17 ژوئيه 2008 بدنبال دفاع از تز فارغ التحصيلي خود، بوسيله مامورين امنيتي در مدخل دانشگاه تبريز بازداشت گرديد. اين باور هست که اين دستگيري در ارتباط با تحصن مسالمت آميز دانشجويان دانشگاه در 11 ماه مه 2008 بود که سجاد رادمهر اداره ميکرد. اين تحصن در اعتراض به رفتار هاي مقامات دانشگاه که سجاد را در ابتدا از دفاع از رساله خود ممنوع کرده بودند و همچنين در اعتراض به دستگيري هاي فعالان حقوق بشر صورت گرفته بود. بنا به گزارشات، سجاد رادمهر در حبس انفرادي بوده و هيچ اتهامي بر عليه وي بصورت علني طرح نشده است.

ودود اسدي در 22 ژوئيه 2008 در خانه خود در رشت دستگير گرديد. گزارش شده که چهار مامور امنيتي به خانه ودود اسدي وارد شده، خانه وي را بازرسي کرده و کامپيوتر و چندين سي دي و ساير وسائل شخصي وي را ضبط کردند. مکان نگهداري کنوني ودود اسدي تاکنون توسط مقامات تائيد نشده ولي گزارشات نشان داده است که وي محتملا به بخش 209 زندان اوين در تهران انتقال يافته است. بنا به اطلاعات رسيده، هيچ اتهامي بصورت علني بر عليه وي طرح نشده است.

فرانت لاين معتقد است که دستگير ي و زنداني کردن حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي مستقيما در ارتباط با فعاليت آنها در دفاع از حقوق بشر به خصوص در دفاع از حقوق اتنيکي آذربايجاني ها در ايران صورت گرفته است. با توجه به گزارشات بد رفتاري و شکنجه حميد ولائي، فرانت لاين در مورد وضعيت سلامت جسمي و روحي حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي نگران است و معتقد است که ادامه بازداشت آنان ممکن است بخشي از مبارزه براي محدوديت کار مدافعان حقوق بشر آذربايجاني باشد.

اقدام کنيد

خواهشمند است از طرف ايرانيان مدافع حقوق بشر حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي اقدام کنيد.
نامه ضميمه را فتو کپي کرده و به آدرس هاي زير ارسال کنيد.
از اقداماتي که از طرف حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي انجام ميدهيد متشکريم.

آدرس گيرنده:
رئيس جمهور محمود احمدي نژاد
دفتر رئيس جمهور
خيابان پاستور
13168-43311 تهران-ايران

متن نامه
عاليجناب

من نگران گزارشات زير هستم مبني بر اينکه مدافعان حقوق بشر حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي بطور خود سرانه بازداشت شده و در معرض بدرفتاري و شکنجه قرار دارند. حميد ولائي وکيل حقوق بشر است. حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي همگي فعالاني هستند که براي ترويج حقوق اتنيکي آذربايجاني ها در ايران فعاليت ميکنند.

من معتقدم که دستگير ي و زنداني کردن حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي مستقيما در ارتباط با فعاليت آنها در دفاع از حقوق بشر به خصوص در مدافعه از حقوق اتنيکي آذربايجاني ها در ايران صورت گرفته است. با توجه به گزارشات بد رفتاري و شکنجه حميد ولائي، من در مورد وضعيت سلامت جسمي و روحي حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي نگرانم و معتقدم که ادامه بازداشت آنان ممکن است بخشي از مبارزه براي محدوديت کار مدافعان حقوق بشر آذربايجاني باشد.

من از مقامات ايراني اکيدا درخواست ميکنم که:

1- از آنجائي که اعتقاد بر اينست که حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي منحصرا بر اساس فعاليت هاي صلح آميز و قانوني اشان در دفاع از حقوق بشر دستگير و زنداني شده اند. آنان را فورا و بدون قيد و شرط آزاد کنند

2- نسبت به وضعيت سلامتي جسمي و روحي حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي بر طبق ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر تضمين دهند.

3- اطمينان بیشتر دهند که رفتار با حميد ولائي، سجاد رادمهر و ودود اسدي در حاليکه در بازداشت بسر ميبرند در انطباق با شرائط مندرج در “اصول اساسي رفتار با زندانيان” باشد.

4- اطمينان دهند که تمام مدافعان حقوق بشر در ايران که در حال انجام کار قانوني خود در دفاع از حقوق انساني هستند قادر باشند که بدور از هرگونه محدوديت و آزار فعاليت نمايند.

با کمال احترام بشما ياد آوري ميکنم که اعلاميه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر که به اجماع در مجمع عمومي سازمان ملل در 9 دسامبر 1998 تصويب شده است حق قانوني فعاليت مدافعان حقوق بشر و حق آنان براي انجام اقداماتشان را بدون ترس از تلافي جوئي برسميت ميشناسد.

بطور مشخص نظر شما را به ماده 5 جلب ميکنم : “به خاطر ترويج و صيانت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، هر کس حق دارد، بطور انفرادي و يا با مشارکت ديگران، در سطح ملي و بين المللي; (الف) بطور صلح آميز همديگر را ملاقات و يا بطور صلح آميز اجتماع کند; (ب) سازمانهاي غير دولتي، انجمن ها و گروه هايي را تشکيل و يا به آنها ملحق شود” و به ماده 12(2) : “دولت تمام اقدامات ضروري را انجام خواهد داد تا هرکس بصورت فردي و يا در مشارکت با ديگران در مقابل هر گونه خشونت، تهديد، انتقام جوئي، بصورت بالقوه و يا بالفعل، تبعيض ، فشار و يا هر گونه عمل خودسرانه در نتيجه عمل به حقوق قانوني شخص مندرج در بيانيه حاضر توسط مقامات صلاحتدار مورد حفاظت قرار گيرد.”

دوستدار شما

متن انگلیسی بیانیه کلیک کنید

در باره فرانت لاین

فرانت لاين يک تشکيلات بين المللي براي حفاظت از مدافعان حقوق بشر ميباشد.

فرانت لاين در سال 2001 در شهر دوبلين با هدف مشخص حفاظت از مدافعان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند، کساني که بدون خشونت بخاطر هر يک از حقوق و يا همه حقوقي که در بيانيه جهاني حقوق بشر مقدس شمرده شده اند،کار ميکنند پايه گذاري شده است. فرانت لاين بدنبال اينست که برخي از نياز هائي که بوسيله خود مدافعان مشخص ميشود از جمله حمايت، ارتباطات، تربيت و دسترسي به بدنه جهاني که بتواند از طرف آنها دست به اقدام بزند را مطرح نمايد.

فرانت لاين ميخواهد تا حمايت سريع و عملي در حق مدافعان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند را از طريق يک خط تلفن پاسخ ده اضطراري 24 ساعته و همچنين براي ترويج قابليت شناخته شدن و رسميت يافتن مدافعان حقوق بشر به عنوان گروه آسيب پذير تامين کند

فرانت لاين يک برنامه گرنت کوچکي را براي نياز هاي امنيتي مدافعان اداره ميکند. فرانت لاين مبارزه و لابيگري از طرف مدافعان در خطر فوري را بسيج ميکند. در شرائط اضطراري فرانت لاين ميتواند تغيير مکان موقت آنان را نيز تسهيل کند.

فرانت لاين کار تحقيقاتي انجام ميدهد و گزارشاتي را در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر در کشور هاي مشخص انتشار ميدهد. سازمان همچنين مواد و ماخذ و بسته هاي آموزشي و تمريني را از طرف مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده و به علاوه امر ارتباطات و تبادل اطلاعات بين مدافعان را در قسمت هاي مختلف دنيا تسهيل ميکند. فرانت لاين نيرومندي موازين منطقه اي و بين المللي را براي حمايت از مدافعان حقوق بشر از جمله از طريق حمايت از کار نماينده مخصوص سازمان ملل در امر مدافعان حقوق بشر ترويج ميکند. فرانت لاين بدنبال اين است تا احترام به اعلاميه سازمان ملل در امر مدافعان حقوق بشر را ترويج نمايد.
فرانت لاين مقام مشورتي مخصوص شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل را دارد.

ترجمه: ساوالان سسی

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed