بيانيه جمعی از فعالین مدني و فرهنگي اردبيل٫ رشت٫ خلخال و گيوي در حمايت از ودود اسدي

جو فشار و خفقان تنها و تنها بي اعتنايي و عدم اعتماد به نظام اسلامي را تقويت مي كند !

ساوالان سسی: جمعی ازفعالين مدني و فرهنگي شهرهاي رشت، اردبيل، خلخال و گيوي طی بیانیه ای اعتراض آمیز در خصوص موج سرکوب فعالین دانشجویی آذربایجانی خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده، بخصوص آقای ودود اسدی شدند.

متن این بیانیه به شرح زیر می باشد:

چندي است كه فشار بر فعالان فرهنگي،مدني و سياسي آذربايجان افزايش يافته است كه رويدادها و حوادث اخير رخ داده در سطح دانشگاههاي تهران، تبريز، زنجان، اردبيل ، اروميه و ديگر دانشگاهها شاهدي بر اين ادعا است. تا جايي كه دانشجويان تحت انواع فشارها و تهديدها قرار گرفته و عده اي نيز دستگير شده اند. از حال عمومي دستگيرشدگان و وضعيت آنها هيچ گونه اطلاعي در دست نبوده و اگر هم خبري مي رسد كم رنگ و در هاله اي از ابهام گزارش مي شود.

در اين برحه كه كشورمان از هر سو به خصوص از سوي استكبار جهاني تحت فشار است ، بيش از پيش نياز به امنيت ، آرامش و تعامل و همدلي همه آحاد ملت ايران احساس مي شود و چنين جو فشار و خفقاني تنها و تنها بي اعتنايي و عدم اعتماد به نظام اسلامي را تقويت مي كند و به هيچ روي به صلاح مملكت نيست. در اين اثنا حوادث رخ داده در دانشگاههاي رشت نيز با اهميت جلوه مي نمايد.در طي روزهاي اخير دستگيريهاي انجام شده ، فشارها و تهديدها بر عليه فعالان فرهنگي و مدني دانشجويي آذربايجاني در اين دانشگاه تشديد شده است .دستگيري آقاي ودود اسدي و ديگر دانشجويان فعال مدني اين دانشگاهها كه فعاليت آنها همواره در چهار چوب قانون اساسي جمهوري اسلامي و با مجوز از مسئولين آموزش عالي كشور بوده دليلي بر اين مدعا است. لذا برخورد، تهديد و اعمال فشار و همچنين شكنجه هاي غير انساني اين افراد؛ كه خواهان برابري، عدالت و رفع تبعيض فرهنگي و مدني و تلاش در جهت بدست آوردن مطالبات بر حق مدني ملت ترک آذربايجان را دارند دور از دمكراسي ، انسانيت و اسلاميت است.

ما جمعي ازفعالين مدني و فرهنگي شهرهاي رشت ،اردبيل،خلخال و گيوي حمايت خود را از اين فعالين عزيز اعلام داشته و خواهان رفع اينگونه فشارها و تهديدها بوده وخواهان آزادي بازداشت شدگان و بازگشت آنها به دامان خانوادهايشان هستيم
.

پنج شنبه 24 مرداد 1387

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed