تماس تلفنی بهرام واحدی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و امیر مردانی دانشجوی هویت طلب تبریز از زندان

شنبه ۲6 مرداد ۱٣٨۷ - ۱6 اوت ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: اخبار رسیده حاکی از آن است که شب گذشته (پنجشنبه مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۷) بهرام واحدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان که از روز ۱۶ مرداد در بازداشت به سر می برد، طی تماسی تلفنی با خانواده اش از سلامتی خود خبر داده است.

گفتنی است که بعد از واحدی٬ سورنا هاشمی از دیگر اعضای انجمن اسلامی دانشگاه زنجان نیز بازداشت شده است که از وضعیت وی کماکان هیچ اطلاعی در دست نیست.

همچنین شایان ذکر است که علیرضا فیروزی دیگر عضو این تشکل، چندی پیش از طریق تلفن به دادگاه انقلاب زنجان احضار شده است.

همچنین بنابر خبر کمیته پیگیری بازداشت های دانشجویان تبریز، امیر مردانی از دانشجویان هویت طلب بازداشت شده در تبریز از زندان با خانواده اش تماس گرفته است.

مردانی چهارمین دانشجوی هویت طلب تبریز می باشد که طی روزهای گذشته بازداشت شد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed