بیانیه تشکل آرمان در مورد دستگیری فعالین جنبش دانشجویی آذربایجان

سه شنبه ۲2 مرداد ۱٣٨۷ - ۱2 اوت ۲۰۰٨

- مهندس سجاد رادمهر، فراز زهتاب و آیدین خواجه ای روز 27 تیر پس از جلسه ی دفاعیه ی مهندس رادمهر در مقابل درب اصلی دانشگاه تبریز ربوده شدند.

- الهه رادمهر (خواهرمهندس رادمهر و دانشجوی دانشگاه ارومیه) بعلت پیگیری وضعیت برادرش به کمیته انضباطی احضار و تهدید به برخوردشد.

- احضارهای گسترده دیگر دانشجویان هویت طلب دانشگاه تبریز به کمیته انضباطی و تذکر کتبی به چندین دانشجو و حکم یک ترم تعلیق برای نادر مهد قره باغ.

- حمید والایی وکیل رد صلاحیت شده دستگیر شده و تحت شدیدترین بد رفتاره ها قرار گرفته است.

- ودود اسدی، فعال مدنی آذربایجان، دانشجوی دانشگاه آزاد رشت و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اردبیل بازداشت شده است.

- در یازدهم مرداد نیروهای حراست به صورت غیر قانونی به دفتر انجمن اسلامی دانشگاه تبریز حمله کرده و اموال و تابلوی این انجمن را چپاول کردند.

- دبیر انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و چند تن از دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی سهند تبریز در بازداشت به سر می برند.

مطالب فوق خلاصه ای از فعالیتهای انجام گرفته از سوی امنیت گستران دولت عدالت محور(!!!) در جهت فشار بر فعالین جنبش دانشجویی آذربایجان تا بدین لحظه می باشد.

در حالی که دانشگاههای کشور شاهد شدیدترین حملات به فعالین دانشجویی می باشند، جنبش دانشجویی آذربایجان نیز سهم هنگفت خود را از این حملات دریافت نموده و می نمایند.

مهندس سجاد رادمهر، فراز زهتاب و آیدین خواجه ای هم اکنون در مکانی نا معلوم، بدون اینکه معلوم باشد تحت چه اتهامی قرار دارند، نگهداری می شوند و پس از آزاد شدن حمید والایی به قید وثیقه و شرایطی که در بازداشتگاه تحت آن قرار داشت نگرانی ها نسبت به سلامت این دانشجویان به طور شدید افزایش یافته است.

احضارهای گسترده دیگر دانشجویان هویت طلب دانشگاه تبریز و اعمال حکم های از قبل تعیین شده برای آنان و احکام تعلیق و منع استفاده از امکانات تسهیلاتی دانشگاه نوید روزهای خوشی را برای فعالین دانشجویی نمی داد.

ودود اسدی، فعال مدنی آذربایجان، دانشجوی دانشگاه آزاد رشت و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اردبیل به دلایل نامعلومی در بازداشت به سر می برد و مراکز امنیتی از پاسخگویی درباره محل و شرایط نگهداری و وضعیت جسمانی او امتناع می کنند که موجبات نگرانی شدید از وضعیت ایشان شده است.

در تاریخ 87.5.11 (روز جمعه و تعطیل دانشگاه) نیروهای حراست به صورت غیرقانونی به دفتر انجمن اسلامی دانشگاه تبریز حمله کرده و با شکستن درب به چپاول اموال آن می پردازند و حتی تابلوی آن را نیز با خود می برند، که نشانگر نهایت امنیت و اطمینان در دانشگاه می باشد!

این اعمال با کدامین مجوزهای قانونی انجام گرفته اند؟

مسئول سلامتی این دانشجویان چه کسانی هستند؟

این دستگیری های سریالی را در جهت تحقق کدامین اهداف می توان توجیه کرد؟ آیا مسئولان آذربایجان برای سرپوش گذاشتن بر بی کفایتی های خود در احقاق مطالبات مردم آذربایجان روی به چنین اعمالی آورده اند؟ آیا این دستگیری های سراسری ارتباطی با انتخابات آتی ریاست جمهوری دارد؟

آیا دولت عدالت محور و مهر پرور(!!!) و بالاخص نهادهای امنیتی و وزارت علوم با کارنامه ی درخشان اخیر خود پاسخگوی این اعمال هستند؟

تشکل آرمان دانشجو اعتراض شدید خود را نسبت به دستگیری ها و اعمال غیرقانونی اخیر اعلام داشته و ضمن محکوم کردن این اعمال مسئولین نهادهای امنیتی و وزارت علوم را مسئول سلامتی دانشجویان دربند می داند.

تشکل آرمان دانشجو
سه شنبه 22 مردادماه 1387
تبریز

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed