حکم جلب علیرضا فیروزی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه زنجان

پنج‌شنبه ٣۱ مرداد ۱٣٨۷ - ۲۱ اوت ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: امروز صبح مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۷، نیروهای امنیتی با دردست داشتن حکم جلب علیرضا فیروزی، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان و همچنین حکم بازرسی منزل پدری وی، منزل ایشان را بازرسی کردند. ولی به دلیل عدم حضور نامبرده در منزل، از خانوده وی خواسته شد، که روز شنبه، ۲ شهریور ۱۳۸۷، ساعت ۱۰ صبح، وی خود را به دادسرای زنجان معرفی نماید.

بر اساس اخبار دریافتی حکم بازداشت و تفتیش منزل، از بند امنیتی ۲۰۹ اوین به نیابت از دادگاه زنجان صادر شده بود.

این در حالی است که وی هفته گذشته به صورت تلفنی به دادگاه انقلاب زنجان احضار شده بود. این احضار در ادامه بازداشت دیگر فعالین دانشجویی دانشگاه زنجان و به دلیل تحصن این دانشگاه در پایان خرداد ماه سال جاری، در پی حتک حرمت یکی از دختران دانشجو به وسیله معاون دانشجویی این دانشگاه بود.

گفتنی است در حال حاضر پنج نفر از فعالین دانشجویی دانشگاه زنجان به نام های پیام شکیبا، عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان، آرش رایجی، حسن جنیدی، بهرام واحدی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان و سورنا هاشمی، عضور انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، کماکان در بازداشت به سر می برند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed