دیدار خانواده منصور امینیان با قاضی پرونده دانشجویان در بند تبریز

جمعه 8 شهريور ۱٣٨۷ - 29اوت ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: به دنبال بازداشت فعالان دانشجویی و هویت طلب تبریز، چهارشنبه ۶ شهریور ماه خانواده منصور امینیان دانشجوی دربند دانشگاه تبریز، با قاضی پرونده فرزندشان دیدار داشته اند.

بر این اساس آنها پیش تر در اعتراض به عدم اجازه فرزندشان برای ملاقات حضوری، به محل دادسرای تبریز مراجعه کرده بودند.

در این باره قاضی پرونده با این گفته که “امینیان اصلا با ما همکاری نمی کند و هیچ حرفی نمی زند” و در جواب به اعراض خانواده وی “از مشکل شدن وضعیت” فرزندشان خبر داده است.

در ادامه، قاضی از دستگیری چند تن دیگر از دانشگاه تبریز سخن گفته و عنوان کرده است “تا چند نفر دیگر از دانشگاه نگیریم حتی سه دانشجوی اول دربند دانشگاه - که بیش از ۴۰ روز از بازداشتشان گذشته- را هم آزاد نمی کنیم”

شایان ذکر است قاضی پرونده در پایان، پیگیری وضعیت منصور امینیان را به صلاح وی ندانسته است.

گفتنی است با سخنان قاضی پرونده و برخی خبر های غیر رسمی، فشار بر ۷ زندانی تبریز موجبات نگرانی های زیادی در بین خانواده آنان و دوستانشان شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed