بيانيه ي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز در مورد بازداشت هاي اخير دانشجويان

سه شنبه ۲2 مرداد ۱٣٨۷ - ۱2 اوت ۲۰۰٨

الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم.

چندين ده سال پيش ، در اين خاك جدالي بود ميان آنان كه حرفي داشتند براي زدن و انديشه اي براي ابراز و آنهايي كه گوشي داشتند براي نشنيدن و چماقي براي كوفتن.گوشت و پوست تجربه هاي هرنسل ، تاريخ معاصر اوست.تاريخي كه چندين بار به صراحت ثابت نمود كه انبارگشتن انديشه و تلنبار سخنها را آستانه ايست نازك و دائما يكسان نماند حال دوران.اما برخي چنين گمان مي برند كه گويي تاريخ را تافته ي جدابافته اي است به نام حضرت ايشان ، كه مُبرايند از عبرتها و آموزه هايش.اما آنكه در اين ميانه ي خراب ، خرده هوشي دارد و دلش بر وجب وجب خاك اين سرزمين مي سوزد، كتاب تاريخ مي گشايد و همواره هراسناك است كه مبادا حاكمان به انديشه اي روند كه آنچه برايش رنج ها ديديم و عمرها داديم و سينه هاي روشن و موهاي سياه، در انحصارطلبي برخي دوستان! به فنا رود.

روزهاي افسوس برانگيزيست آنچه مدتيست در واپسين سال قرار دولت نهم، بر دانشگاههاي سراسر كشور مي گذرد.شمار دستگيري هاي متعدد بيش از چيزيست كه قابل توجيه باشد. تا آنجا كه گاه مسئولين ذي ربط چاره اي جز اظهار بي اطلاعي ندارند!

خبرهاي تازه بسيارند و هردم از باغ لطف و عناياتشان! بري مي رسد.يك روز سهند ملتهب است و روزي ديگر زنجان عرق شرم بر جبين قدًيسه ي دانشگاه مي بيند و فرداهايش قفلي بر انجمن اسلامي دانشگاه تبريز است كه كليدش در شكمبه ي نمي دانم چه كسي بوي احشا مي گيرد!

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز ، خطاب به مخاطب دست آلوده شرط بلاغ اين چنين مي گويد: كه اگر هنوز مشتاقيم انقلاب اسلامي بر نازك ني خود استوار بايستد و آن همه هزينه ي مادي و معنوي كه از تكه هاي جانمان رفت و بر وطن نشست و حلالش باد ، به فنا نرود؛ اگر هم داعيه ي اخلاق سياسي داريم و هم دين مي ورزيم، بايستي به ابتدايي ترين حقوق افراد كه همانا حق انديشيدن است احترام بگذاريم كه انسان را براي انديشيدن ساخته اند و انديشه را جز با انديشه پاسخي نشايد، و اگر چيزي در طبق داريم سلاح سرد زمين بگذاريم و سخن داغ بگوييم.

خواستار آزادي هر انساني هستيم كه با هر اعتقادي ،تنها به جرم انديشه به بند كشيده شده است. فراز زهتاب ،آيدين خواجه اي و سجاد رادمهر را چندي پيش در كوچه هاي اين شهر مي ديديم و اينك نمي بينيم؛ ودود اسدي را در قالب دبير اسبق انجمن اسلامي دانشگاه آزاد اردبيل مي شناختيم و امروز نمي دانيم كجاست و بهرام واحدي دبير انجمن اسلامي دانشگاه زنجان نمونه ي بارزي ست از حكايت قديمي گنه كرد در بلخ آهنگري، به شوشتر زدند گردن مسگري! گويي آن روز، پشت درهاي بسته ي معاونت او بوده است نه مسئول گناهكار ...!

آنچه از نام ها گذشت ، خاصًه آن چيزي بود كه قرابت جغرافيايي در خاطرمان نگاه داشته بود و حكايت كوچكي است از فاجعه اي بزرگ و نامهاي نشنيده بسيارند.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز ، خواستار رفع پلمب انجمن اسلامي دانشگاه تبريز، آزادي هرچه سريعتر دانشجويان بازداشتي،تعريف دقيق و منصفانه جرم سياسي مطابق آموزه هاي اسلام و انقلاب و برخورداري اهل انديشه از حقوق مدني خويش مي باشد.

فبشر عبادي الذين يستمعون القول و يتًبعون الحسنه.

انجمن اسلامي دانشجويان
دانشگاه آزاد تبريز

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed