بيانيه دانشجويان آذربايجاني 8 دانشگاه تهران در محكوميت دستگيري هاي اخير دانشجويي

چهارشنبه ۱٣ شهريور ۱٣٨۷ - ٣ سپتامبر ۲۰۰٨

در ماههاي اخير هر روزه خبر دستگيري هاي دامنه دار دانشجويي تيتر سايت ها و گاها نشريات مي شود. هر چند تضييع حقوق دانشجويان و فضاي رعب و وحشت از سايه مهرورزي رژيم شامل حال همه دانشگاههاي كشور بوده است اما دانشگاههاي زنجان، سهند و تبريز وضعيت ويژه اي داشته اند.

از نظر اكثر فعالين دانشگاهي در بين دانشگاههاي كشور دانشگاههاي آذربايجان و بويژه دانشگاه تبريز سرزنده ترين و فعال ترين دانشگاه هاي كشور بوده اند كه در آنها جنبش دانشجويي عليرغم دستگيري ها و محروميت ها همچنان در حال رشد و گسترش مي باشد. در طي يك سال اخير در دانشگاه تبريز دهها تن به كميته انظباتي فراخوانده شدند، 4 تن از دانشجويان بعنوان دانشجويان ستاره دار از تحصيل محروم شده و اخيرا 6 تن ديگر از دانشجويان روانه زندان شده اند. خبرها حكايت از ادامه تهديد دانشجويان و خانوداه هاي آنها به دستگيري در روزهاي آتي دارد.

ما دانشجويان آذربايجاني دانشگاههاي تهران با محكوم كردن برخوردهاي صورت گرفته همراهي و همفكري خود را با انديشه ها و آرمان هاي دانشجويان هويت طلب دستگير شده اعلام مي داريم. از خود و از تمام فعالين سياسي مي پرسيم كه تا كي تنها اقدام ما ماهيت واكنشي خواهد داشت؟ آيا تنها كارهاي روزانه ما در انعكاس نسبي اخبار دستگيري ها دردي را درمان خواهد كرد؟ آيا زمان اقدامي متحد فرا نرسيده است؟ آيا دانشگاههاي تهران وظيفه خود را در روزهايي كه دانشگاههاي آذربايجان و بويژه تبريز روزهاي سختي را سپري مي كنند انجام مي دهند؟ آيا ما وظيفه اي در قبال آرمان هاي همفكرانمان نداريم؟

روزهاي آينده و بخصوص مهرماه مي تواند روزهايي تعيين كننده باشد. همه بايد خود را براي اقدامي هماهنگ با تمام جنبش هاي دانشجويي در همه دانشگاهها آماده نماييم.

جمعي از دانشجويان آذربايجاني دانشگاههاي تهران، اميركبير، تربيت دبير رجايي، علامه طباطبايي، علم و صنعت، انقلاب اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز و تهران شمال و تربيت معلم تهران.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed