اعلام حمایت انجمن های اسلامی سراسر کشور از دانشجویان هویت طلب بازداشتی دانشگاه تبریز

چهارشنبه ۱٣ شهريور ۱٣٨۷ - ٣ سپتامبر ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: ۳۱ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های کشور در نشست سالانه ی دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه ای، ضمن محکوم نمودن بازداشت های خودسرانه فعالین هویت طلب دانشگاه تبریز، حمایت خود را از دانشجویان دانشگاه تبریز اعلام داشتند.

متن این بیانیه مشترک به شرح زیر می باشد:

با شروع فصل تابستان و تعطیلی دانشگاه ها، دولت نهم در راستای سیاست های خود مبنی بر انسداد فضای سیاسی دانشگاه ها و به وجود آوردن همگنی فکری و عقیدتی در دانشگاهها، با برخورد گسترده و دامنه دار با دانشگاهها یی که در طول سال گذشته به کانون اعتراضات دانشجویی و پیگیری مطالبات مدنی و صنفی بر حق بوده اند، عدم تحمل و مدارای خود را به رخ همگان کشید.

در این میان دانشگاه تبریز شاهد نوع پیچیده تری از برخوردها بوده است، دخالت نهاد های امنیتی در مسائل آموزشی دانشجویان هویت طلب که منجر به محرومیت از تحصیل ۴ نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز، نادر مهد قره باغ، ناهید بابازاده، امین امامی و صمد پاشایی و نیز جلوگیری از برگزاری جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد مهندس سجاد رادمهر، تنها بخشی از مهرورزی دولت نهم با دانشگاه تبریز بوده است.

بازداشت های خودسرانه مهندس سجاد رادمهر، فراز زهتاب، آیدین خواجه ای،امیر مردانی، مهندس منصور امینیان و مقصود عهدی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز نشان از عزم راسخ دولت نهم در مقابله با جریان هویت طلبی و واهمه ی آنان از طرح مطالبات به حق و مدنی مردم آذربایجان دارد.

ما انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور، ضمن محکوم کردن بازداشت های خودسرانه فعالین هویت طلب دانشگاه تبریز، خواستار آزادی هرچه سریعتر دانشجویان در بند و رفع پلمپ دفاتر انجمن اسلامی دانشگاه تبریز هستیم.

۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم
۲- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
۴- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام
۵- مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان
۶- انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
۷- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک
۸- انجمن اسلامی دانشجویان همدان
۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر
۱۰- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان
۱۱- فراکسیون مدرن انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاههای فردوسی مشهد و علوم پزشکی
۱۲- انجمن اسلامی دانشجویان صنعتی شیراز
۱۳- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۴- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
۱۵- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
۱۶- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
۱۷- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر
۱۸- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی
۱۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران
۲۰- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه
۲۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کرمان
۲۲- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بیرجند
۲۳- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی
۲۴- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان
۲۵- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجایی
۲۶- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه عباسپور
۲۷- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران
۲۸- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان
۲۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان
۳۰- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed