آخرين وضعيت پرونده حمید والائی

دوشنبه ۱٨ شهريور ۱٣٨۷ - ٨ سپتامبر ۲۰۰٨

ساوالان سسی: طبق اظهارت نقي محمودي وکیل مدافع حميد والائي، پرونده اتهامي وي از طرف بازپرسي شعبه ۴ دادسراي عمومي و انقلاب تبريز به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است.

وکيل مدافع والائی که هنوز موفق به مطالعه محتوي پرونده وي نشده است چند روز پيش جهت مطالعه پرونده و همچنين اطلاع از آخرين وضعيت روند پرونده اتهامي موکل خود به بازپرسي شعبه ۴ مراجعه کرده بود که از طرف بازپرسي فوق به وي اطلاع داده شد که پرونده اتهامي حميد با صدور کيفرخواست به دادگاه انقلاب تبريز ارجاع داده شده است و اتهام وي "تبليغ عليه نظام" مي باشد.

از طرفی عليرغم گذشت بيش از يک ماه از تشکيل پرونده شکايت حميد والائي عليه اداره اطلاعات و بازجوي پرونده خود در خصوص اقدامات غيرقانوني اداره فوق در بازداشت و بازجويي هاي غيرقانوني و همچنين شکنجه ايشان در بازداشتگاه، هنوز پرونده شکايت وي معلق مانده است.

لاذم بذکر است حميد والائي وکيل رد صلاحيت شده، نويسنده و فعال حقوق بشر آذربايجاني در تاريخ ۲۵ تير ماه ۸۷ توسط اداره اطلاعات تبريز بازداشت شده و در مدت ۱۳ روز بازجويي در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت شديدترين فشارهاي جسمي و رواني قرار گرفته و شديداً شکنجه شده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed