اجراي حکم زندان حسن اسدي، از فعالان مدني آذربايجان

شنبه ٣۰ شهريور ۱٣٨۷ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۰٨

گزارش ها حاکيست که در پي تاييد حکم شش ماه حبس حسن اسدي، از فعالين مدني و «هويت طلب»، وي روانه زندان تبريز شده است.

آقاي اسدي، از فعالين مدني آذربايجان، و از جمله بيش از بيست نفري است که در 19 بهمن سال 85 هنگام تحصن در مقابل زندان اردبيل بازداشت و چند ماه در زندان نگه داشته شدند.

در دادگاهي که روز23 دي 86 براي حسن اسدي برگزار شده بود، وي امکان حضور در دادگاه براي بيان دفاع و ارائه دفاعيه خود را نيافت، يکماه بعد اش براي وي حکم 1 سال زندان از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب تبريز، صادر شد که پس از تقاضاي تجديد نظر او، اين محکوميت به شش ماه حبس تقليل يافت.

اتهامات وارد شده به آقاي اسدي « عضويت در گروه هاي مخالف نظام و تبليغ عليه نظام» عنوان شده بود.

حسن اسدي 19بهمن 1385 هنگام شرکت در تجمع اعتراضي به حکم زندان عباس ليساني، يکي از شناخته ترين زندانيان سياسي آذربايجان و شرايط نگهداري وي در مقابل زندان اردبيل دستگير و بعد از نزديک به 5 ماه بازداشت موقت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اردبيل و زندان تبريز با ضمانت 70 ميليون توماني آزاد شده بود.

اسدي، 28 ارديبهشت 87 نيز چند روز قبل از 1 خرداد، دومين سالگرد تظاهرات خرداد 1385 آذربايجان بازداشت و مدت يکماه را در بازداشت موقت بسر برد. وي مدعي گرديده بود که در هر بار بازداشت خود مورد بدرفتاري و شکنجه همچون آزار فيزيکي و نگهداري بلند مدت در سلول انفرادي قرار گرفته بود.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed