‌نامه سرگشاده‌ي خانواده‌هاي دانشجويان بازداشت شده دانشگاه تبريز به رياست قوه‌ي قضائيه آيت‌ا... هاشمي شاهرودي

بسمه تعالي
احتراماً امضاء كنندگان اين مكتوب، خانواده‌هاي دانشجويان در بند دانشگاههاي آذربايجان هستند كه به نحوه دستگيري، بازداشت و فشارهاي روحي و جسمي وارد به عزيزانمان اعتراض داشته و مراتب شكايت خود را از نهادهاي امنيتي و قضائي به جنابعالي به عنوان بالاترين مقام قضائي معروض مي‌دارند.

فرزندان ما كه جزء نخبگان اين مرز و بوم هستند بدون هيچگونه احضار و اخطار كتبي در ماههاي تير و مرداد سال جاري، از سوي مأموران امنيتي دستگير شده و بدون تفهيم اتهام در بازداشتگاههاي ادارة اطلاعات و در سلولهاي انفرادي تحت شديدترين فشارهاي روحي و جسمي مورد بازجويي شبانه‌روزي قرار دارند.

فرزندان ما از ابتدائي ترين حقوق انساني به عنوان يك فرد متهم، از قبيل اجازة ملاقات با خانواده، ملاقات با وكيل، حق مطالعه، هواخوري و ... برخوردار نبوده و هر دو هفته يك بار آن هم به مدت كوتاه چند دقيقه‌اي و صرفاً در حد احوالپرسي با خانواده خود تماس تلفني داشته‌اند.

در حالي كه در خصوص وضعيت جسماني و روحي عزيزانمان اخبار نگران كننده‌اي در حال انتشار است كه اين اخبار بطور مستقيم خانواده‌ها را دچار دلهره و استرس كرده و در مواردي باعث بروز بيماريهاي وخيم قلبي و عصبي شده‌اند.

از آن مقام محترم، بعنوان قاضي‌القضات تقاضا داريم ضمن صدور دستور رسيدگي به پرونده‌ي عزيزانمان و اين كه قرار بازداشت موقت صادره به هيچ عنوان متناسب با عملكرد عزيزانمان نبوده و اين قرار در جرائم سنگين صادر مي‌شود نه در مورد دانشجويان نخبه و انديشمند، بدواً دستوري صادر گردد كه قرار بازداشت موقت به قراري خفيف‌تر تبديل شود و اجازة ملاقات با خانواده و وكيل براي عزيزانمان فراهم شود و همچنين در اسرع وقت، آن عده كه مورد ايراد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند به مراكز درماني معرفي و منتقل شوند.

1- خانواده دانشجوي حقوق دانشگاه تبريز (فراز زهتاب)
2- خانواده دانشجوي حقوق دانشگاه تبريز (آیدین خواجه ای)
3- خانواده دانشجوي ارشد مکانیک دانشگاه تبريز (سجاد رادمهر)
4- خانواده دانشجوي ارشد مکانیک دانشگاه تبريز (منصور امینیان)
5- خانواده دانشجوي مهندسی برق دانشگاه تبريز (امیر مردانی)
6- خانواده دانشجوي رشته جغرافیا دانشگاه تبريز (مقصود عهدی)
7- خانواده فعال سابق دانشجویی و افسر وظیفه (داریوش حاتمی)
8- خانواده دانشجوی دانشگاه مالک اشتر اصفهان (مجید ماکویی زاد)

رونوشت:
دادستان محترم دادسراي عمومي و انقلاب تبريز
دادستان محترم كل كشور
رئيس محترم ديوانعالي كشور

17/6/1387

خانواده های دانشجویان بازداشت شده آذربایجانی دانشگاه تبریز

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed