شش ماه حبس و چهل ضربه شلاق برای عبدالحجت تاری وردیان از فعالین هویت طلب در تبریز

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱٣٨۷ - ٨ اکتبر ۲۰۰٨

ساوالان سسی: عبدالحجت تاری وردیان، ۴۱ ساله و از فعالان هویت طلب آذربایجان در تبریز به حکم شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی، به شش ماه حبس تعزیزی و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است .قاضی اين حکم را به دليل عدم داشتن سابقه كيفري متهم بمدت ۲سال تعليق کرده است.

دادگاه اتهام عبدالحجت تاری وردیان را ” اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی” اعلام کرده است.

در حکم صادره آمده است: «محکوم علیه حق رفت و آمد در تجمع های غیرقانونی را ندارد و ذر صورت عدم اطاعت از دستور دادگاه و همچنین در صورت ارتکاب به جرم جدیدی که مستوجب محکومیت در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی است بشود بمحض قطعی شدن، مجازاتهای فوق الذکر به اجرا، گذاشته خواهد شد».

تاری وردیان ، در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۷ همزمان با دومین سالگرد اعتراضات خرداد ۸۵ آذربایجان در تبریز دستگیر شده و مدت بیش از دو هفته در بازداشت موقت به سر برده و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود.

همزمان سازمان عفو بین الملل در تاریخ ۵ ماه ژوئن،۲۰۰۸ و وزارت امور خارجه آمریکا نیز در ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸ در بیانیه های جداگانه ای نسبت به شکنجه صدها فعال حقوق مدنی آذربایجان از جمله عبدالحجت تاری وردیان ابراز نگرانی کرده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed