احضار چهار فعال دانشجویی دانشگاه تبریز به کمیته انضباطی

یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۸۷ - ۱۲ اکتبر ۲۰۰۸

در پی تجمع ۶ مهر دانشگاه تبریز در اعتراض به دستگیری های اخیر دانشجویان هویت طلب چهار فعال دانشجویی به کمیته انضباطی احضار و چندین فعال دانشجویی با تماس حراست به خانه هایشان تهدید به دستگیری و بر خورد های خشن شدند.

مجتبی رزمی دانشجوی مهندسی برق و عضو سابق شورای انجمن اسلامی دانشکده فنی و عضو شورای تحقیق انجمن اسلامی تبریز، نعیم احمدی دبیر انجمن اسلامی دانشکده علوم طبیعی، وحید دهقان دبیر انجمن اسلامی فنی و آیدین تیموری مدیر مسئول نشریه دانشجویی تلنگر چهار دانشجوی احضار شده به کمیته انضباطی می باشند.

نعیم احمدی در پی تحصن های سه روزه دانشگاه تبریز در خرداد ۸۶ به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود که ترم اول سال تحصیلی ۸۶-۸۷ را در محرومیت از تحصیل گذراند. حراست دانشگاه سابقا با چندین نوبت تماس های تلفنی خانواده نعیم احمدی را تهدید کرده بودند.

وحید دهقانی دانشجوی مهندسی مکانیکدیگر فعال دانشجویی نیز در ارتباط با تحصن های ۸۶ دانشگاه تبریز به یک ترم محرومیت معلق از تحصیل محکوم گشته بود. وی با چندین نوبت تماس های تهدید آمیز تلفنی حراست با خانواده خود دچار مشکلاتی گشته بود.

وبلاگ پیگیری سه دانشجوی دربند دانشگاه تبریز

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed