تماس تلفنی بازداشت شدگان آذربايجانی، پس از سه هفته: ما در بند ۲۰۹ هستيم

شنبه ۱۳ مهر ۱٣٨۷ - ۴ اکتبر ۲۰۰٨

به گفته ی خانواده تعدادی از فعالان آذربايجانی بازداشت شده، اين افراد طی تماسی با منزل از نگهداری خود در بند ۲۰۹ زندان اوين خبر داده اند و برخی از آنها گفته اند که احتمال دارد در روزهای آينده آزاد شوند.

در روز ۲۰ شهريور ماه، مأموران امنيتی با ورود به مراسم افطاری يکی از فعالان مدنی ترک، ۱۸ تن از افراد حاضر دراين مراسم را بازداشت نمودند که با گذشت چند روز تعدادی از آنان آزاد شدند.

اکبرآزاد (کارشناس مردم شناسی و مولف کتب کودک)، سين حيدری(مدير مسئول نشريه دانشجويی اولوس)، مهندس حسن راشدی (مؤلف چندين کتاب در مورد تاريخ و هويت آذربايجان وعضو هيئت تحريريه نشريه وارليق)،مهندس حسن رحيمی بيات(عضو کميته گزارشگران حقوق بشر)،مهندس عليرضا صرافی(مدير مسئول نشريه توقيف شده ديلماج وعضو شورای ملی صلح)، صيادمحمديان(فعال مدنی)،سعيد موغانلی (شاعر و سردبير نشريه ادبی ياشماق)،عباس نعيمی( کارمند دانشگاهِ تربيت مدرس تهران)، مهدی نعيمی اردبيلی (شاعر و معلم زبان ترکی در دانشگاهها )، از جمله افرادی هستند که با گذشت بيش از ۲۰ روز از زمان بازداشت، همچنان بدون داشتن حق ملاقات با خانواده در زندان اوين و در سلول انفرادی نگهداری می شوند.

گفتنی است پس از اين بازداشت گسترده، مأموران امنيتی با مراجعه به منزل حسن راشدی و عليرضا صرافی، اقدام به تفتيش منزل و ضبط اموال شخصی آنان نمودند.

کمیته گزارشگران حقوق بشر

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed