پيام تسليت آداپ بمناسبت درگذشت آقاي غلامرضا اماني و برادرانش آقايان جعفر و کريم اماني

یکشنبه ۵ آبان ۱٣٨۷ - ۲۶ اکتبر ۲۰۰٨

از طرف انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان در ايران (آداپ)، درگذشت مهندس غلامرضا اماني و دو برادرش آقايان جعفر و کريم امانی در صبح روز ۲۴ اکتبر ۲۰۰۸ در آذربايجان ايران را عميقا" تسليت میگویم.
مهندس اماني در ميان نسل جديد فعالان آذربايجانی، فعالی منحصر به فرد بود که در دوران سالهای متمادی زندان، متحمل سختي ها و شکنجه های باور نکردنی گرديده اما عليرغم همه آنها به فعاليت خود ادامه داد. تلاش هاي خستگي ناپذير مهندس امانی راهگشای جوانان زيادی از نسل جديد بود که بصورت مسالمت آميز برای حقوق مدنی و انسانی خود مبارزه می کنند.
مهندس غلامرضا اماني در سال ۱۹۹۶ در رشته مهندسي کشاورزی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تبريز فارغ التحصيل شد اما هيچ وقت دولت به وی اجازه نداد تا در رشته تخصصي خود به کار پردازد. وی تمام تلاش و وقت خود را وقف خدمت به زبان و حقوق فرهنگي و انساني آذربايجاني ها و ديگر اقليت های غير فارس در ايران نمود. وی به خاطر فعاليت های خود به دفعات بازداشت گرديد و نزدیک ۵ سال در زندان به سر برد. او به صورت يک فعال مورد احترام، سخنران و هماهنگ کننده اجتماعات، سختی ها را با بردباری تحمل کرد اما هیچگاه تسليم نشد.

درگذشت مهندس اماني يک فقدان بزرگ براي خانواده وي و ملت و جامعه فعالان آذربايجاني است. ما مجموعه فعالان حقوق آذربايجاني ها در محدوده (آداپ) و خارج از آن، از دريافت اين خبر بهت زده و غمگين هستیم. حرکت ملی آذربايجان يک مرد جسور در افق بیکران تاريخ آذربايجان را از دست داد. شجاعت، وفاداری و افق نگاه وی در قلب های ما زنده ميماند و الهام بخش ما خواهد بود تا تلاش های خود را برای دموکرسی، آزادی بيان و حقوق بشر ادامه دهيم.

اگر چه وی از ميان ما رفته است اما این شعله همچنان به درخشش خود ادامه خواهد داد.
فاخته زمانی
دبير انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان در ايران
۲۶ اکتبر ۲۰۰۸

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed