توقیف نشریات دانشجویی “کیملیک” و “یولداش” در دانشگاه زنجان

دوشنبه ۶ آبان ۱٣٨۷ - ۲۷ اکتبر ۲۰۰٨

ساوالان سسی: هیات نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه زنجان، “کیملیک” و “یولداش” دو نشریه دانشجویی این دانشگاه را که حول مسائل آذربایجان منتشر می‌شدند، توقیف نمود.

توقیف این دو نشریه بدون طی شدن روال قانونی و بدون اطلاع مدیرمسئول آنان، صورت گرفته است.

مدیران مسئولان این دو نشریه زمانی از این امر مطلع شدند که جهت انتشار شماره بعدی به مدیر امور فرهنگی دانشگاه زنجان مراجعه کرده بودند.

نشریه سیاسی- اجتماعی دانشجویی کیملیک به مدیر مسئولی”احد داداشی” تاکنون ۱۰ شماره و نشریه فرهنگی یولداش به مدیر مسئولی”مرتضی مرادی” ۵ شماره منتشر شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed